You are here: Home » Khuôn đúc » Khuôn mẫu chảy » Tạo khuôn thạch cao bằng máy trộn thạch cao

Tạo khuôn thạch cao bằng máy trộn thạch cao

Quy trình vận hành máy.

 • Chồng sáp lên đế cao su.
 • Cân trọng lượng đế cao su + sáp.
 • Tính trọng lượng sáp được chồng lên đế:

Trọng lượng sáp = Trọng lượng đế sau khi đã chồng sáp – trọng lượng đế ban đầu.

Trọng lượng của đế cao su ban đầu:

Kích thước lát Khối lượng đế cao su (mg)
30×55 15.62
50×55 27.32
65×55 38.68
80×55 51.54

 

 • Tính trọng lượng thạch cao và lượng nước sử dụng để làm khuôn.
Kích thước lát Khối lượng thạch cao Thể tích nước (ml)
30×55 60 24
50×55 130 40
65×55 220 80
80×55 330 140

 • Đặt lát đã chồng sáp vào máy trộn thạch cao.

..

 • Khóa van bình chứa lại, đổ thạch cao vào bình khuấy, sau đó đổ nước vào bình. Đặt bình trộn thạch cao vào đúng vị trí của máy khuấy.

 • Bật máy trộn thạch cao, chỉnh tốc độ quay trục khuấy và tốc độ rung máy. Giá trị sử dụng là tốc độ 2 sau đó tăng dần lên 4.

 • Bật máy hút chân không (chú ý kiểm tra mức dầu trong máy).

 • Thời gian trộn thạch cao là 5 phút.
 • Sau khi đã trộn đều, mở van bình chứa cho thạch cao điền đầy lát, chú ý cho thạch cao điền đầy từ từ.

 • Sau khi đã điền đầy thì tắt máy hút chân không, tắt máy trộn thạch cao, rửa bình chứa thạch cao.
 • Lát sau khi điền đầy phải để khoảng 30 phút cho đông cứng mới đem đi nung được.

Tạo khuôn thạch cao.

Tạo khuôn thạch cao bằng máy trộn thạch cao thực hiện theo quy trình trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *