You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa – Vấu lồí:

Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa – Vấu lồí:

Các vấu lồi thường được dùng để bắt vít hay các chốt để lắp ráp các chi tiết lại vời nhau.

Bề dày của vấu nên nhỏ hơn 75% bề dày đặt vấu, lưu ý khi mà bề dày vấu vượt 50% thì dễ đưa đến các vết lõm trên bề mặt vì ứng suất tập trung tăng.

Bán kính ngoài chuyển tiếp nên bằng 25% bề dày đặt vấu hay ít nhất cũng bằng 0.4 mm để giảm ứng suất. Một khi ta tăng chiều sâu vấu nên làm bán kính chuyển tiếp để giảm bớt sự chuyển động hỗn loạn của vật liệu trong quá trình ép phun và giữ ứng suất ở mức nhỏ nhất. Tuy nhiên điều này đưa đến một hệ quả là bề mặt đối diện dễ bị khuyết tật.

Các góc côn ngoài ở mặt bên nên nhỏ nhất là 0.5° và góc côn trong nhỏ nhất nên là

0.25° để đảm bảo sự thoát khuôn.

Để bền hơn, các vấu lồi đặt cách xa thành sản phẩm nên thiết kế thêm các gân tăng cứng. Các vấu này nên đặt cách thành ít nhất là 3mm để tiết kiệm vật liệu và giảm thời gian chu kỳ. Khoảng cách giữa hai gân nên bằng ít nhất hai lần bề dày thành sản phẩm vì nếu đặt gần quá sẽ khó nguội.

 

 

 

 

Hình 2.20 – Các thông số thiết kế gân tăng cứng,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *