You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế khuôn – Công đoạn Đánh bóng khuôn

Thiết kế khuôn – Công đoạn Đánh bóng khuôn

Đánh bóng khuôn là công đoạn sau cùng trước khi lắp ráp khuôn. Việc đánh bóng khuôn hết sức quan trọng vì nó quvết đình sự thoát khuôn và tính thẩm mỹ của sản phẩm.

  • Một số dụng cụ dùng trong quá trình làm nguội:

Máy mài tay: dùng để mài thô các mặt của lòng khuôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *