You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_22:Những lưu ý cần thiết khi kiểm soát nhiệt độ khuôn

Thiết kế khuôn nhựa Bài_22:Những lưu ý cần thiết khi kiểm soát nhiệt độ khuôn

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-72

Kiểm soát nhiệt độ khuôn:

– Nhiệt độ khuôn là thông số quan trọng nhất ảnh hưởng chu kỳ
định hình và chất lượng sản phẩm. Nhiệt độ khuôn thấp hơn có thể rút
ngắn thời gian làm nguội, nhưng có thể vì nhiệt độ giảm xuống nhanh mà
tăng cản trở quá trình điền đầy nhựa vào khuôn. Những hiện tượng này
khiến thành phẩm tồn tại ứng xuất cao. Còn khi tăng nhiệt độ khuôn làm
cho sự co rút định hình đầy đủ, giảm co rút về sau. Đồng thời làm giảm
ứng xuất nội tại và tăng chất lượng bề mặt sản phẩm.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-10

– Thời gian làm nguội được xác định chủ yếu dựa vào nhiệt độ
khuôn. Không thể rút ngắn thời gian làm nguội bằng cách giảm nhiệt độ
khuôn mà phải quan tâm từ khâu thiết kế thành sản phẩm (tránh độ dày
không cần thiết), thiết kế khuôn (vật liệu khuôn, kênh nhựa, đường nước
làm nguội…).
– Để đáp ứng được tính chất sản phẩm, đặc biệt là tính định hình thì
cần phải xác định nhiệt độ khuôn đạt được. Nguyên tắc thực hiện là thiết
bị theo dõi nhiệt độ hoạt động sao cho nhiệt độ khuôn giữ dao động ở
mức cố định. Trước tiên, trong chu kỳ ép phun, nhiệt độ của khuôn sẽ
tăng từ 5ºC ÷15ºC do tiếp xúc với nhựa lỏng. Trong chu kỳ tiếp theo,
lượng nhiệt tăng lên này cần phải được làm giảm bằng cách tải nhiệt đi.
Vì thế, với một chu kỳ ổn định thì đồ thị nhiệt độ dao động có chu kỳ
răng cưa. Trong suốt giai đoạn khởi đầu, nhiệt độ khuôn sẽ tăng trong
khoảng thời gian xác định để đạt tới trạng thái nhiệt độ ổn định vào thiết
bị trao đổi nhiệt. Nhiệt độ này có thể cao hơn từ 10ºC đến 30ºC so với
nhiệt độ ban đầu của hệ thống và cũng cần kiểm soát sự dao động của
nhiệt độ trong suốt quá trình sản xuất.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *