You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_25:Hệ thống thoát khí trên khuôn nhựa

Thiết kế khuôn nhựa Bài_25:Hệ thống thoát khí trên khuôn nhựa

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-38

HỆ THỐNG THOÁT KHÍ:

a/Khái niệm:

– Trong lòng khuôn luôn chứa không khí cần được đẩy ra ngoài khi
nhựa điền đầy khuôn. Không khí này phải được thoát một cách nhanh
chóng trong suốt quá trình điền đầy. Như vậy, hệ thống thoát khí là cung
cấp nhiều con đường để không khí bị mắc kẹt trong lòng khuôn thoát ra
một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hệ thống thoát khí cần thiết kế sao
cho không khí dễ dàng thoát ra, nhưng không cho nhựa nóng chảy đi qua.

– Khi không có hệ thống thoát khí hay hệ thống thoát khí không
được thiết kế tốt thì sẽ gây ra một số khuyết tật nghiêm trọng trên sản
phẩm như bị đường hàn, vết cháy, chi tiết không điền đầy,…

– Hệ thống thoát khí được dùng phổ biến nhất là các rãnh thoát khí
trên mặt phân khuôn và mặt mài quanh ti lói (ti đẩy) sản phẩm. Ngoài ra,
khí trong khuôn cũng có thể thoát ra ngoài qua đường nước làm nguội,
các khe hở nhỏ của hệ thống trượt, phần ghép (cục cấy)…..

b) Những khuyết tật trên sản phẩm nhựa:

1 – Các đốm cháy (Burn Marks)

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-39

Vận tốc và áp xuất phun quá cao khiến cho các bọt khí trong hệ
thống kênh dẫn và lòng khuôn không thể thoát kịp ra ngoài qua hệ thống
thoát khí. Phải bố trí hệ thống thoát khí cho phù hợp.

2 – Không điền đầy hoàn toàn (Short shot):

Tạo áp xuất ngược do không khí không thoát được ra ngoài.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-40

3 – Đường hàn (Weld line):

Dòng chảy của nhựa sẽ bị tách ra khi gặp vật cản trên chi tiết, sau
đó khí vượt qua vật cản các dòng chảy sẽ nhập lại và sinh ra đường hàn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *