You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_3: Giới thiệu Tổng quan về hệ thống cấp nhựa nguội

Thiết kế khuôn nhựa Bài_3: Giới thiệu Tổng quan về hệ thống cấp nhựa nguội

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-06

Tổng quan về hệ thống cấp nhựa nguội

1) Đặc điểm:

– Một hệ thống kênh dẫn nhựa cơ bản bao gồm các thành phần:

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-07

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-08

 

2/Nguyên tắc hoạt động:

– Hệ thống kênh dẫn nhựa có chức năng phân phối nhựa chảy dẻo từ
vòi phun đến các lòng khuôn. Sự thiết kế, hình dạng và kích thước của nó
ảnh hưởng đến tiến trình điền đầy khuôn cũng như chất lượng của sản phẩm.
– Thông thường, đối với khuôn có một lòng khuôn thì hệ thống cấp
nhựa chỉ cần cuống phun. Nhựa được cung cấp từ máy ép phun tới cuống
phun bằng cách thông qua bạc cuống phun, sau đó trực tiếp tới lòng
khuôn.
– Với khuôn có nhiều lòng khuôn, nhựa được cung cấp từ vòi phun,
qua cuống phun và hệ thống kênh dẫn; sau đó, được bơm vào các lòng
khuôn qua các cổng vào nhựa.

 

3/Nguyên tắc thiết kế:

– Đảm bảo sự điền đầy đồng thời các lòng khuôn.
– Lựa chọn đúng vị trí miệng phun sao không cho ảnh hưởng đến
thẩm mỹ sản phẩm và đặc tính cơ học của sản phẩm.
– Phải đảm bảo lấy sản phẩm nhanh.

 

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-09

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *