You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_33:Dùng Xilanh thủy lực tháo undercut

Thiết kế khuôn nhựa Bài_33:Dùng Xilanh thủy lực tháo undercut

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-38

Xilanh thủy lực tháo undercut

Phương pháp dùng xilanh thủy lực chuyển động độc lập với quá
trình đóng mở khuôn. Undercut phải được tháo trước quá trình mở
khuôn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-86

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-87

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-88

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-89

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-93

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-91

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-92

Leave a Reply

Your email address will not be published.