You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_35:Giới thiệu khuôn ba tấm

Thiết kế khuôn nhựa Bài_35:Giới thiệu khuôn ba tấm

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-07

Khuôn ba tấm:

Khuôn 3 tấm là khuôn ép phun dùng hệ thống kênh dẫn nguội,
kênh dẫn được bố trí trên 2 mặt phẳng và khi mở khuôn thì có một
khoảng mở để lấy sản phẩm ra và khoảng mở kia để lấy kênh nhựa. Do
đó, nếu lấy sản phẩm và kênh dẫn ra khỏi khuôn dùng hệ thống đẩy thì
phải bố trí 2 hệ thống nên kết cấu khuôn sẽ phức tạp và lớn hơn khuôn 2
tấm.

Đối với khuôn 3 tấm thì sản phẩm và kênh dẫn nhựa luôn tự động
tách rời khi sản phẩm và kênh dẫn nhựa được lấy ra khỏi khuôn.

Đối với sản phẩm loại lớn cần nhiều miệng phun hoặc khuôn nhiều
lòng khuôn cần nhiều miệng phun thì có thể dùng khuôn ba tấm.

Nhược điểm của hệ thống khuôn 3 tấm là khoảng cách giữa vòi
phun của máy và lòng khuôn dài nên có thể làm giảm áp lực phun khi
nhựa vào lòng khuôn. Có thể khắc phục điều này bằng cách dùng hệ
thống kênh dẫn nhựa nóng.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-08

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *