You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_37:Các nguyên tắc cơ bản để thiết kế sản phẩm nhựa

Thiết kế khuôn nhựa Bài_37:Các nguyên tắc cơ bản để thiết kế sản phẩm nhựa

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-15

 

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ SẢN PHẨM NHỰA

+ Làm cho dòng đồng hướng

+ Làm cân bằng dòng

+ Phân bố đều áp xuất trong khuôn

+ Ứng xuất trượt cực đại

+ Kiểm soát vị trí đường hàn, đường nối

+ Tránh nghẽn dòng.

 

1/ Dòng đồng hướng:

Hướng của dòng chảy có ảnh hưởng đến sự co rút sản phẩm theo
các hướng, dẫn đến sự co rút sản phẩm theo các hướng khác nhau. Khi
thiết kế sản phẩm nên bố trí cho dòng nhựa chảy theo cùng một hướng và
cùng trên một đường thẳng.

 

2/ Cân bằng dòng:

Dòng chảy được gọi là cân bằng khi các điểm cuối cùng của khuôn
được điền đầy trong cùng một thời gian. Cân bằng dòng làm cho định
hướng đồng đều, co rút đồng đều, ít bị ứng xuất nội và cong vênh sản
phẩm. Điều đó cũng làm giảm chi phí do sử dụng ít nguyên liệu.

Vì vậy, khi thiết kế sản phẩm phải chú ý sao cho tất cả các dòng
chảy (flowpath) cân bằng, có nghĩa là điền đầy với cùng áp xuất và thời
gian.

 

3/ Phân bố áp xuất:

Phân bố áp xuất có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm do:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-16

Như vậy, muốn sản phẩm tốt phải tạo cho phân bố áp xuất đều từ
đầu dòng đến cuối dòng chảy.

 

4/ Ứng xuất trượt cực đại:

Khi ép phun, ứng xuất trượt không vượt quá một giá trị cho phép,
giá trị này phụ thuộc vào vật liệu ép phun.

 

5/Vị trí đường hàn và đường nối:

Đường hàn hay đường nối hình thành do sự gặp nhau của các dòng
nhựa khác nhau khi chảy trong khuôn, có cả vùng dày lẫn vùng mỏng, nhựa
sẽ điền đầy vùng dày trước điều này dẫn đến nghẽn dòng tại vùng mỏng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *