You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_42: Tính toán ước lượng lực kẹp khuôn

Thiết kế khuôn nhựa Bài_42: Tính toán ước lượng lực kẹp khuôn

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-30

Tính toán ước lượng lực kẹp khuôn:

Trong một khuôn thì áp xuất cần thiết dùng để điền khuôn và nén
ép sẽ là áp xuất bên trong lòng khuôn. Áp xuất trung bình tác động vuông
góc vào lòng khuôn đến đường giáp mí khuôn là tổng lượng áp suất được
dùng để kẹp khuôn không gây ra hiện tượng bavia. Áp suất kẹp khuôn
cần phải thắng được lực kẹp.

Áp suất lòng khuôn tác động lên mặt khuôn chứa độ cứng của
khuôn. Diện tích của sản phẩm dùng trong tính toán lực kẹp khuôn là
diện tích hình chiếu. Đó là phần diện tích của sản phẩm được nhìn từ bề
mặt của khuôn. Cũng có thể tính diện tích của sản phẩm bằng diện tích
của đường giáp mí của sản phẩm với khuôn. Tính toán diện tích của mẫu
đơn giản sau đó nhân lên theo chiều dài và chiều rộng, phương pháp này
lấy phần diện tích cơ sở là 1 inch^ 2 .

Áp suất lòng khuôn trung bình trên mỗi inch^ 2 của diện tích hình
chiếu được nhân với diện tích hình chiếu bằng với áp suất cần thiết để
giữ hai nửa khuôn lại với nhau.

Tất cả các khuôn đều được tính toán lực kẹp khuôn. Diện tích của
cổng phun cũng được thêm vào vì cổng phun tồn tại đường giáp mí sản
phẩm với khuôn và dùng theo hướng mở khuôn. Hệ thống cổng phun,
nếu ngắn thì không ảnh hưởng đến tính toán lực kẹp khuôn. Tuy nhiên,
nếu sản phẩm nhỏ và hệ thống cổng phun lớn thì diện tích cổng phun
được cộng vào diện tích hình chiếu.

Tuy nhiên, kết quả tính toán lực kẹp khuôn chỉ là lực kẹp khuôn
ước lượng. Lực kẹp khuôn ước lượng này rất quan trọng đối với người
cài đặt máy, người này phải xác định kích thước máy cần dùng để ép một
sản phẩm nào đó. Người cài đặt máy cần thêm vào 10÷20% lực kẹp
khuôn ước lượng để đảm bảo rằng khi gia công không bị hiện tượng
bavia. Một điểm quan trọng nữa là lực kẹp khuôn ước lượng này có thể
được dùng làm điểm khởi động. Nếu trong quá trình ép khuôn tạo bavia
thì cần phải tăng lực kẹp lên khuôn. Nếu khuôn chạy tốt thì không cần
phải giảm lực khuôn xuống nữa.

Lực kẹp khuôn quá lớn sẽ gây ra một số vấn đề: tiêu tốn năng
lượng máy, gây ra hao mòn khuôn và máy, giảm thoát khí của khuôn và
có thể làm kéo dài chu kỳ ép. Trong điều kiện cuối thì đúng cho trường
hợp ngàm kẹp bằng khuỷu. Với những lý do trên thì trong quá trình cài
đặt lực kẹp khuôn cần tối thiểu lực kẹp.

Việc tối ưu lực kẹp khuôn có thể được xác định thông qua một số
lần ép thử nghiệm. Bắt đầu với lực kẹp khuôn ước lượng sau đó giảm từ
từ cho đến khi bavia xuất hiện rồi tăng lực khuôn lên 10 ÷ 20% để chắc
chắn sản phẩm ép đạt chất lượng tốt.

Một ứng dụng nữa của lực kẹp khuôn ước lượng là để bảo vệ
khuôn. Lực kẹp khuôn chỉ phụ thuộc vào sản phẩm. Ví dụ: với sản phẩm
tính toán có lực kẹp khuôn là 100 tấn mà cài đặt 300 tấn thì lực kẹp
khuôn này sẽ làm hỏng khuôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *