You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_44: Giới thiệu và lợi ích của ứng dụng CAE trong việc phân tích dòng chảy nhựa

Thiết kế khuôn nhựa Bài_44: Giới thiệu và lợi ích của ứng dụng CAE trong việc phân tích dòng chảy nhựa

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-33

1/GIỚI THIỆU VỀ CAE:

AE là tên gọi tắt của kỹ thuật phân tích có trợ giúp máy vi tính
(Computer-Aided Engineering). Lợi dụng khả năng phân tích và tính
toán chính xác, nhanh chóng của máy vi tính, để hiểu mô hình nguyên lý
của hệ thống (Theoretical Model), đồng thời kết hợp chức năng đồ họa vi
tính (Computer Graphics), giúp người sử dụng thu được kết quả phân
tích nhanh chóng, và sử dụng kết quả để sửa đổi tối ưu hóa tham số thiết
kế và ép phun.

CAE kết hợp đồ họa, thiết kế có trợ giúp máy vi tính (Computer-
Aided Design/Draft, CAD) và chế tạo có sự trợ giúp của máy vi tính
(Computer-Aided Manufacture, CAM).

 

2/LỢI ÍCH CỦA ỨNG DỤNG CAE:

– Phân tích CAE dựa vào đặc tính trình tự của hệ thống, kết hợp lý
luận mô hình để tiến hành phân tích, kết quả có ý nghĩa vật lý, là Know-
Why mà không phải là Know-How của kinh nghiệm truyền thống, do đó
có thể hệ thống hóa và khoa học hóa tham số ép phun và các loại thiết kế
đối với trình tự trạng thái và chất lượng sản phẩm, đạt đến mục tiêu ép
phun một cách khoa học (Scientific Molding).

– Do tính tin cậy của kết quả CAE, có thể chỉ ra vấn đề tiềm ẩn
trong quá trình ép phun và thiết kế, đề ra sửa đổi thiết kế và hướng giải
quyết trở ngại và phương án khả thi, có thể tránh điểm mù kinh nghiệm.

– CAE ở giai đoạn thiết kế có thể thực hiện trên máy vi tính đối với
các phương án sửa đổi thiết kế tiến hành đánh giá (Evaluate), nhận định

(Verify) và tối ưu hóa (Optimize), giảm thời gian, giá thành thử khuôn,
sửa khuôn thực tế, rút ngắn chu trình thử sai thực tế, rút ngắn thời gian
phát triển sản phẩm (Product Development Time) và thời gian đưa ra thị
trường (Time-to-Market), giảm hao phí, thời gian và tiền bạc trong các
công đoạn.

– CAE có thể trợ giúp người ép phun dự đoán và nắm bắt thông số
ép phun đối với ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, tìm ra hướng xử lý
(Processing Window) và tối ưu hóa thông số ép phun.

– CAE có thể chỉ ra các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng chất lượng ép
phun, từ đó cung cấp tham số sửa đổi thiết kế, tham số ép phun và chỉ
tiêu định lượng.

– CAE có thể mở “hộp đen” ép phun, với phương pháp sinh động
và cụ thể hiển thị tham số gia công và thiết kế đối với trình tự trạng thái
và ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, có thể giúp người sử dụng nhanh
chóng tích lũy kinh nghiệm thiết kế và ép phun, có giúp đỡ tương đối lớn
về bồi dưỡng nhân viên.

– CAE có thể giúp người sử dụng nhanh chóng nắm bắt vật liệu
mới, quy trình mới, thiết kế mới và phương pháp ép phun, có hiệu quả và
nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm thiết kế chuẩn và hiểu biết về ép phun.

– CAE cho phép người thiết kế và chế tạo khuôn rút ngắn được thời
gian thiết kế cũng như chi phí trong việc sản xuất khuôn. Quy trình dưới
đây so sánh các bước thực hiện:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-34

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-35

Có thể thấy, trên quy trình thiết kế chế tạo khuôn truyền thống, việc
thử khuôn được tiến hành sau khi đã chế tạo xong khuôn và quá trình thử
cần phải được tiến hành trên khuôn thật, nên khi có lỗi phải sửa khuôn
hoặc làm lại khuôn mới để khắc phục lỗi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *