You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_5:Đặc điểm và chức năng của kênh dẫn nhựa trong hệ thống kênh dẫn nguội

Thiết kế khuôn nhựa Bài_5:Đặc điểm và chức năng của kênh dẫn nhựa trong hệ thống kênh dẫn nguội

 

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-18

 

Đặc điểm và chức năng của kênh dẫn nhựa trong hệ thống kênh dẫn nguội:

Kênh dẫn nhựa là đoạn nối giữa cuống phunmiệng phun. Làm
nhiệm vụ đưa nhựa vào lòng khuôn.

– Vì thế, khi thiết kế cần phải tuân thủ một số nguyên tắc kỹ thuật
để đảm bảo chất lượng cho hầu hết sản phẩm. Sau đây là một số nguyên
tắc cần phải tuân thủ:

+ Giảm đến mức tối thiểu sự thay đổi tiết diện kênh dẫn.

+ Nhựa trong kênh dẫn phải thoát khuôn dễ dàng.

+ Toàn bộ chiều dài kênh dẫn nên càng ngắn càng tốt, để có thể

nhanh chóng điền đầy lòng khuôn mà tránh không mất áp lực

và mất nhiệt trong quá trình điền đầy.

+ Kích thước của kênh nhựa tùy thuộc vào từng loại vật liệu mà
khác nhau. Một mặt kênh nhựa phải đủ nhỏ để làm giảm phế
liệu, rút ngắn thời gian nguội (ảnh hưởng đến chu kì của sản
phẩm), giảm lực kẹp. Mặt khác phải đủ lớn để chuyển một
lượng vật liệu đáng kể để điền đầy lòng khuôn nhanh chóng
và ít bị mất áp lực.

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-20

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-21

– Sau đây là bảng so sánh giữa các tiết diện kênh dẫn:

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-22

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-23

Bảng 1.2.2.1. So sánh tiết diện 1 số kênh dẫn

 

1/Thiết kế kênh dẫn nguội:

– Loại tròn được đề nghị sử dụng, loại này cho phép vật liệu chảy
tốt nhất.

– Loại hình thang và loại trung gian cũng có thể được dùng. Tuy
nhiên, dòng chảy của nhựa tới lòng khuôn bị hạn chế hơn bởi kiểu
thiết kế có khuynh hướng làm giảm sự nguội của vật liệu trong hệ
thống rãnh dẫn.

– Các loại còn lại không được đề nghị do không có dòng chảy tối
ưu và làm nguội vật liệu nhanh.Nếu vật liệu nguội nhanh thì vật liệu
trong khuôn không có độ nén phù hợp, vì vậy gây ra hiện tượng co ngót
hoặc một số khuyết tật khác.

2/Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế và kích thước của kênh dẫn:

Kích thước của hệ thống kênh dẫn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố.

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-24

 

3 / Yêu cầu của kênh dẫn:

Yêu cầu của kênh dẫn là một trong những yếu tố quan trọng để có
một thiết kế tốt.

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-25

Kênh dẫn có nhiều tiết diện khác nhau, tuy nhiên, việc chọn kiểu

tiết diện nào là tối ưu nhất thì còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong

quá trình thiết kế, cần chú ý đến các yêu cầu đặt ra, kết hợp với các

ưu-nhược điểm của từng loại tiết diện để có sự chọn lựa đúng đắn.
Ngoài ra, để đảm bảo sản phẩm ổn định, độ dài của rãnh dẫn từ cuống

phun tới mỗi lòng khuôn phải có cùng độ dài và đường kính. Phải tính

toán, bố trí sao cho các lòng khuôn trong một khuôn có sự cân bằng

dòng chảy và áp xuất.

Bảng dưới đây cho đường kính của kênh dẫn theo độ dài của kênh
và bề dày sản phẩm.

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-26

– Ngoài ra, để so sánh các loại kênh dẫn có thể sử dụng chỉ số
đường kính thủy lực và sự cản dòng.

Khi đường kính thủy lực càng lớn thì sự cản dòng càng bé, có thể
tính đường kính thủy lực dựa vào công thức sau:

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-27

Trong đó:
D h : đường kính thủy lực (mm)
A: diện tích mặt cắt ngang (mm 2 )
P: chu vi mặt cắt ngang (mm)
Ngoài ra có thể tính toán kích thước kênh dẫn theo các công thức sau:

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-28

Trong đó:
D: đường kính kênh dẫn (mm)
W: khối lượng sản phẩm (g)
L: chiều dài kênh dẫn (mm)
Hoặc:

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-29

Trong đó:
D’: đường kính kênh dẫn tham khảo
f L : hệ số chiều dài
Dùng 3 đồ thị sau để xác định D’ và f L :

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-30

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-31

Mối quan hệ giữa đường kính kênh dẫn chính và kênh dẫn nhánh
như sau:

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-32

D c : đường kính kênh dẫn chính (mm).
D n : đường kính kênh dẫn nhánh (mm).
N: số nhánh rẽ.

Kênh nhựa phải được thiết kế để điền đầy lòng khuôn đúng tỉ lệ
quy định để tránh vượt quá lưu lượng dẫn đến sự cố, bị cong vênh. Để
tránh được điều này cần phải có sự cân bằng hệ thống kênh nhựa.

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-33

           Kênh nhựa 5  miệng phun                       Kênh nhựa 8 miệng phun                         Kênh nhựa 6 miệng phun

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-34

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *