You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_66:Yêu cầu hình học của góc thoát khuôn đối với sản phẩm nhựa

Thiết kế khuôn nhựa Bài_66:Yêu cầu hình học của góc thoát khuôn đối với sản phẩm nhựa

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-34

Góc thoát khuôn:

Để dễ dàng tháo sản phẩm khỏi lòng khuôn, mặt trong cũng như
mặt ngoài sản phẩm phải có độ côn nhất định theo hướng mở khuôn. Yêu
cầu này cũng cần áp dụng đối với các chi tiết như gân gia cường, vấu lồi,
rãnh,…

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-35

Ở các khuôn có lõi ngắn hay lòng khuôn nông (nhỏ hơn 5 mm) góc
côn ít nhất khoảng 0.25° mỗi bên, khi chiều sâu lòng khuôn và lõi tăng từ
1 đến 2 inch (25.4 ÷ 50.8 mm) góc côn nên tăng lên là 2° mỗi bên. Góc

côn cần thiết đối với nhựa Polyolefins và Acetals và có kích thước nhỏ
góc côn chỉ khoảng 0.5°, nhưng đối với sản phẩm có kích thước lớn, góc
côn yêu cầu có thể tới 3°. Với vật liệu cứng hơn như Polystyrene,
Acrylic,… ngay cả đối với sản phẩm có kích thước nhỏ, góc côn tối thiểu
cũng phải là 1,5°. Cần chú ý rằng góc côn càng nhỏ, yêu cầu lực đẩy
càng lớn; do đó, có thể làm hỏng sản phẩm nếu sản phẩm chưa đông
cứng hoàn toàn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-36

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-37

Khi không thiết kế góc thoát khuôn hay thiết kế không đúng thì ma
sát giữa bề mặt sản phẩm và mặt khuôn sẽ rất lớn. Khi đó, sản phẩm sẽ bị
kẹt lại trong khuôn hoặc nếu đẩy ra ngoài đi chăng nữa thì bề mặt sản
phẩm cũng sẽ bị lỗi bởi lực chốt đẩy quá lớn làm thụn bề mặt.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-38

Đồ thị thể hiện mối quan hệ góc vát và chiều sâu vát. Với giá trị
chiều sâu vát và bề rộng vát có thể tra đồ thị (hình 3.2.4) để tìm ra góc
vát hợp lí. Hoặc có thể tính theo công thức sau:

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-39

[C: chiều cao vát (mm) ; A: bề rộng vát (mm)].

Ví dụ: Tính góc thoát khuôn cho sản phẩm ly nhựa uống nước như hình:
A = 5 (mm)
C = 93 (mm)

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-40

Giá trị góc thoát khuôn (góc vát) là:

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-41

→ β ≈ 3°4°25.79 (góc thoát khuôn B có giá trị gần đúng với đồ thị).

Leave a Reply

Your email address will not be published.