You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_70:Yêu cầu kĩ thuật của lỗ trên sản phẩm nhựa

Thiết kế khuôn nhựa Bài_70:Yêu cầu kĩ thuật của lỗ trên sản phẩm nhựa

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-71

Lỗ trên sản phẩm:

Lỗ trên sản phẩm có thể là lỗ suốt hoặc lỗ không suốt.

a) Lỗ không suốt:

Chiều sâu của lỗ không nên vượt quá 3 lần đường kính, nếu lỗ có
đường kính nhỏ hơn 5 mm (xấp xỉ 3/16 inch) thì chiều sâu lỗ nên nên
bằng hai lần đường kính, bề dày phần dưới của lỗ nên bằng 0.2 lần đường
kính lỗ để loại trừ khuyết tật cho mặt đối diện.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-72

Một thiết kế tốt là bề dày của thành lỗ luôn đồng đều và không có
các góc sắc cạnh nơi mà tập trung của ứng xuất.

b) Lỗ suốt:

Khoảng cách giữa hai lỗ hoặc giữa lỗ với mép ngoài nên bằng hai
lần bề dày sản phẩm hoặc hai lần kích thước lớn nhất được đo theo chu vi
của lỗ.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-73

Khi khoảng giữa các lỗ quá nhỏ hoặc phức tạp ảnh hưởng tới quá
trình đúc thì có thể thay đổi thiết kế cho phù hợp hơn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-74

Nên thiết kế để hướng của dòng chảy dọc xuống theo lỗ để tránh
đường hàn. Nếu đường hàn ở mức không chấp nhận được thì không nên

thiết kế lỗ mà sẽ khoan lỗ cho sản phẩm sau khi ép phun. Bên trong thành
lỗ nên bóng nhẵn để tăng khả năng điền đầy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.