You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế rãnh thoát khí bên mặt phân khuôn cho khuôn ép phun

Thiết kế rãnh thoát khí bên mặt phân khuôn cho khuôn ép phun

Các thoát khí nên được bố trí ở những chỗ mà vật liệu được điền đầy sau cùng để tránh kẹt khí gây ra các vết cháy hoặc sản phẩm không được điền đầy hoàn toàn. Chiều sâu của rãnh thoát khí (t) nên tuân thủ theo kích thước khuyên dừng bên trên để tránh sản phẩm bị “bánh tráng” (xem lỗi này ở chương 6).

Bố trí rãnh thoát khí ỡ những chỗ dễ gây phế phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *