You are here: Home » Công Nghệ » Tìm hiểu hệ thống hễ trợ ép phun trong máy ép phun

Tìm hiểu hệ thống hễ trợ ép phun trong máy ép phun

Là hệ thống giúp vận hành máy ép phun. Hệ thống này gỗm 4 hệ thống con

  • Thân máy ( Frame) > Hệ thống thủy lực (Hydraulic system)
  • Hệ thống điện ( Electrical > Hệ thống làm nguội (Cooling system) system)

Các hệ thống con trong hệ thống hỗ trợ ép phun :

  1. Thân máy liên kết các hệ thống trên máy lại với nhau.
  2. Hệ thống thảy lực : cung cấp lực để đóng và mở khuôn, tạo ra và duy tứ lực kẹp, làm cho trục vít quay và chuyển động tới lui, tạo lực cho chốt đẩy và sự trượt của lõi mặt bên. Hệ thống này bao gồm bơm, van, motor, hệ thống ống, thùng chứa dầu..v„.v.„

 

Hình 5.3 – Hệ thống thủy lực.

  1. Hệ thống điện : cấp nguồn cho môtơ điện (electric motor) và hệ thống điều khiển nhiệt cho khoang chứa vật liệu nhờ các băng nhiệt (heater band) và đảm bảo sự an toàn điện cho ngườỉ vận hành máy bằng các công tắc. Hệ thống này gồm tủ điện (electric power cabinet) và hệ thống dây dẫn.


 

  1. Hệ thống làm nguội: cung cấp nước hay dung dịch ethyleneglycol..v…v..để làm nguội khuôn, dầu thủy lực và ngăn không cho nhựa thô ở cuống phễu (feed throat) bị nóng chảy Vì khi nhựa ở cuống phễu bị nóng chảỵ thì phần nhựa thô phía trên khó chạy vào khoang chứa liệu. Nhiệt ưao đổi cho dầu thủy lực vào khoảng 90 – 120 °F. Bộ điều khiển nhiệt nước (Water temperature controller) cung cấp một lượng nhiệt, áp suất, dòng chảy thích hợp để làm nguội nhựa nóng trong khuôn.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *