You are here: Home » Công Nghệ » Tìm hiểu về các loại kênh đẫn nóng trong khuôn ép phun

Tìm hiểu về các loại kênh đẫn nóng trong khuôn ép phun

Có hai loại kênh dẫn nóng: kênh dẫn cách ly và kênh dẫn gia nhiệt

  • Kênh dẫn cấch ly (insulated runner):

Kênh dẫn cách ly có cấu tạo gồm một lớp nhựa nguội đóng vai trò làm lớp cách ly và một lõi nhựa luôn được duy trí ở trạng thái chảy dẻo nhờ ống nhiệt điện. Bên trong ống nhiệt điện là chốt nhọn có thể chuyển động lên xuấng để đóng ngắt dòng phun nhựa. Như vậy, kích thước miệng phun lớn hay nhỏ sẽ tùy thuộc vào khe hở mà chốt cho dòng nhựa chạy qua

 

Molten polymer ffinh 3.21 – Kênh dẫn cách ly.

 

ưu điểm:

  • Dễ thiết kế.
  • Giá thành thấp.
  • Tiết kiệm vật liệu do phế liệu kênh dẫn.

Nhược điểm

  • Thời gian chu kỳ quá ngắn để duy trí trạng thái chảy dẻo cho nhựa
  • Cần khoảng thời gian khỏi động dài để ổn định nhiệt chảy dẻo.
  • Đôi khi gặp một số lỗi trong quá trình điền đầy.
  • Khó đổi màu vật liệu.
  • Kênh đẫn có gia nhiệt (heated numer):

Kênh dẫn có gia nhiệt gồm hai loại : loại gia nhiệt trong và loại gia nhiệt ngoài. Kênh dẫn gia nhiệt ngoài có bộ gia nhiệt bao quanh lõi nhựa nóng. Còn kênh dẫn gia nhiệt trong thì nhựa bao quanh chốt nóng. Tương tự như kênh dẫn cách ly, lưu lượng phun được điều khiển bởi sự di chuyển của chốt.

 

+ Một số loại kênh dẫn gia nhiệt ngoài thường dùng : – Loại một đầu phun:

 

+ Một số loại kênh dẫn gia nhiệt trong thường dùng :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *