You are here: Home » Công Nghệ » Tính toán thiết kế lòng khuôn

Tính toán thiết kế lòng khuôn

  • Số lòng khuôn:

Ta có thể cân nhắc để chọn số lòng khuôn phù hợp nhờ các thông tin sau:

– Kích cỡ của máy ép phun (áp suất phun lớn nhất và lực kẹp lớn nhất).

– Thởi gian giao hàng.

– Yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

– Kết cấu và kích thước khuôn.

– Giá thành khuôn.

Số lòng khuôn thông thường được thiết kế theo dãy số: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 32, 48, 64, 96, 128. Vì các lòng khuôn sẽ dễ dàng được xếp theo hình chữ nhật hoặc hình tròn.

Thông thường, ta có thể tính số lòng khuôn cần thiết trên khuôn bằng cách dựa vào: số lượng sản phẩm, năng suất phun và năng suất làm dẻo của máy ép phun, lực kẹp khuôn của máy.

  • Số lòng khuôn tính theo số lượng sản phẩm trong đơn đặt hàng:

Trong đó:

n: số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn

: lực kẹp khuôn tối đa của máy

S: diện tích bề mặt trung bình của sản phẩm kể cả các rãnh dòng theo hướng đóng khuôn ()

P: áp suất trong khuôn (Mpa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *