You are here: Home » Khuôn kim loại » Khuôn dập » Tính toán thông số xếp hình ( khuôn dập )

Tính toán thông số xếp hình ( khuôn dập )

Xếp một hàng  1

Diện tích sản phẩm: 2

 

Chiều rộng dải hoặc băng 3

Số lượng sản phẩm trong một dải:   4

Chiều dài của bước trên dải  5

Hiệu suất sử dụng vật liệu 6

Xếp hai hàng song song

1

Chiều rộng của dải2

Chiều rộng của bước 3

Hiệu suất sử dụng vật liệu 4

Xếp nhiều hàng song song

Chiều dài của bước 1

Chiều rộng của dải 2

Số lượng sản phẩm của dải 3

Hiệu suất sử dụng vật liệu 4

Xếp hai hàng so le 

5

Chiều dài của bước  1

Chiều rộng của dải 2

Khi xếp tâm cách đều nhau thì 3

Hiệu suất sử dụng 4

Xếp nhiều hàng so le
Từ công thức xếp hai hàng so le, ta suy ra:

1

Từ công thức trên ta thấy hiệu suất sử dụng vật liệu so le cao hơn khi xếp song song. Trong thực tế xếp so le chỉ có lợi khi:
❖ Xếp hai hàng thì chiều dài dải vật liệu lớn hơn đường kính sản phẩm.

❖Nếu xếp ba hàng thì chiều dài dải vật liệu lớn hơn 6 lần đường kính sản
phẩm.

Xếp hàng chéo
Khi dập cắt những vật tròn có đường kính lớn, nếu xếp một hàng ( song song) sẽ có nhiều phế liệu, lúc này dùng phương pháp cắt chéo là tốt nhất. Trình tự như sau:
-Vẽ tấm trên giấy theo một tỉ lệ nhất định

-Kẻ hai đường l 1và l2 song song cách đều nhau bằng chiều rộng của tấm

-Kẻ hai đường l3 và l4 song song với hai đường l1 và l2

-Từ O lấy bán kính OA=nD+nC1 trên hình n=4-1=3

Từ tâm O, trên đường l3vẽ một cung AB cắt đường l4 tại B nối liền OB.OB là đường giải vật liệu cần cắt. Kẻ các đường song song OB và cách OB một đoạn bằng D, ta được đường phân chia các giải.
– Trên hình bên trình bày cắt chọn phương án để cắt hình vòng tròn đường kính 265mm trên tấm phôi 2000X1000.
-Sau khi xếp hình xong ta chọn phương án hợp lý nhất. Qua điểm M1ở mép vòng tròn, kẻ đường C1M1D1 và E1F1 thằng góc với l1, l2 và cách nhau bằng chiều dài tấm phôi. Tiếp theo ta kẻ các đườngv C2D2 và E2F2 .v.v… Cuối cùng ta chọn được phương án tốt nhất (* cắt theo đường CDEF) và được 24 phôi, còn các phương án khác được 23 phôi

1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *