You are here: Home » Khuôn nhựa » Ví dụ về thhiết kế các chi tiết của bộ khuôn proe

Ví dụ về thhiết kế các chi tiết của bộ khuôn proe

  1. Thiết kế các chi tiết cơ bản của bộ khuôn.
    • Hệ thống dẫn hướng.

Bạc dẫn hướng

Chốt dẫn hướng

Bạc mở rộng:

 

  • Hệ thống đẩy.

Với sản phẩm bánh răng ta thiết kế hệ thống đẩy dùng ống đẩy, bề mặt ống đẩy sẽ tác dụng lực đồng đều lên phần vành mayor của bánh răng, bề mặt bên trong của ống đẩy sẽ tiếp xúc với 1 thanh giúp định hình phần lõi chống xoay của bánh răng.

Chốt lói:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tấm đẩy tầng 1                                           tấm đẩy tầng2

 

 

 

 

 

 

 

Tấm đỡ tấm đẩy:

 

 

 

 

 

 

Tầng 1                                                         tầng 2

 

Tấm cách ly:

 

 

 

 

 

 

Tầng 1                                                tầng 2

 

Gối đỡ:

Tấm đỡ :

 

 

 

 

 

Cần đẩy bộ đẩy chốt lói để đẩy sản phẩm:

Lò xo:

Chốt hồi về:

Bạc dẫn hướng tấm đẩy:

Chốt dẫn hướng tấm đẩy:

Latch lock:

Chốt định vị lõi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *