You are here: Home » Tài liệu khuôn » Đồ án Thiết kế bồn rửa và khuôn dập vuốt bằng chương trình dynaform

Đồ án Thiết kế bồn rửa và khuôn dập vuốt bằng chương trình dynaform

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ DẬP TẤM

1.1 Khái niệm về dập tấm. 1

1.2 Khái niệm phương pháp dập vuốt. 3

1.3 Các phương pháp chống nhăn trong dập vuốt sâu. 9

1.4 Giới thiệu về sử dụng gân vuốt và khe hở giữa chày và cối trong quá trình

dập vuốt sâu. 12

CHƯƠNG 2 : LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI

2.1 Khái niệm. 14

2.2 Các hiện tượng xảy ra khi biến dạng dẻo. 16

2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến tính dẻo của kim loại. 17

2.4 Ảnh hưởng của biến dạng dẻo đến tính chất và tổ chức kim loại. 18

2.5 Các định luật cơ bản áp dụng khi gia công áp lực. 19

2.6 Lý thuyết ứng suất. 21

2.7 Điều kiện dẻo và định luật chảy dẻo. 24

CHƯƠNG 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT DYNAFORM

3.1 Lý thuyết tiếp xúc va chạm. 31

3.2 Phương pháp tính toán nội suy. 44

CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ,TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG CHI TIẾT BỒN RỬA CHÉN VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA DYNAFORM.

4.1 Nghiên cứu thị trường 52

4.2 Thiết kế sản phẩm 52

4.3 Thiết kế khuôn và tiến hành mô phỏng 67

4.4 Mô phỏng gia công chế tạo bề mặt khôn dập vuốt 91

CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

http://www.mediafire.com/view/io415b6tzmtu3ff/Thietkekhuon.com_Thiết_kế_bồn_rửa_và_khuôn_dập_vuốt_bằng_chương_trình_dynaform.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *