You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế hệ thống trượt trong khuôn ép phun- Cam Chốt xiên

Thiết kế hệ thống trượt trong khuôn ép phun- Cam Chốt xiên

Một số kiểu chặn cử được chế tạo sản cho lõi mặt bên

  • Kiểu 1:

 

  • Kiểu 2

 

  • Kiểu 3 : cốt sập hoặc bỉ sập (đôi khi để đơn gỉản hóa thiết kế người ta chỉ dùng một viên bi và một lò xo là đủ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *