You are here: Home » Công Nghệ » Các thông thúc tính số lòng khuôn trong việc thiết kế khuôn ép phun

Các thông thúc tính số lòng khuôn trong việc thiết kế khuôn ép phun

Ta có thể cân nhắc để chọn số lòng khuôn phù hợp nhờ các thông tin sau :

+ Kích cỡ của máy ép phun ( năng suất phun lớn nhất và lực kẹp lớn nhất).

+ Thời gian giao hàng.

+ Yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

+ Kết cấu và kích thước khuôn.

+ Giá thành khuôn.

Số lòng khuôn thông thường được thiết kế theo dãy số : 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128 vì các lòng khuôn sẽ dễ dàng được xếp theo hình chữ nhật hoặc hình tròn.

 

Thông thường, ta có thể tính số lòng khuôn cần thiết trên khuôn bằng cách dựa vào : số lượng sản phẩm, năng suất phun và năng suất làm dẻo của máy ép phun, lực kẹp khuôn của máy.

Số lòng khuôn tính theo số lượng sản phẩm trong đơn đặt hàng :

trong đó :

n : số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn.

L : số sản phẩm trong một lô sản xuất.

K : hệ số do phế phẩm, K = l/(l-k). Với k là tỉ lệ phế phẩm.

tc: thời gian của một chu kỳ ép phun ( s ).

tm: thời gian hoàn tốt lô sản phẩm (ngày).

Số lòng khuôn tính theo năng suất phun của máy ép phun :

n = 0.8 X S/W

trong đó :

n : số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn,

s : năng suất phun của máy (gam/một lần phun).

w : trong lượng của sản phẩm (g).

số lòng khuôn tình theo năng suất làm dẻo của máy :

n = P/(XxW)

trong đó :

n : số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn,

p : năng suất làm dẻo của máy (g/ph).

X : tần số phun (ước lượng) trong 1 phút (1/ph).

w : trong lượng của sản phẩm (g).

Số lòng khuôn tính theo lực kẹp khuôn của máy :

 

trong đó :

n : số lòng khuôn tối thiểu trên khuôn.

Fp : lực kẹp khuôn tối đa của máy (N).

s : diện tích bề mặt trung bình của sản phẩm kể cả các rãnh dòng theo hướng đóng khuôn, (mm2)

p : áp suất trong khuôn (Mpa).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *