You are here: Home » Tài liệu khuôn » Ứng dụng Pro/Engineer để gia công khuôn chai nhớt

Ứng dụng Pro/Engineer để gia công khuôn chai nhớt

Pro/Engineer có khả năng xây dựng bộ khuôn bằng phương pháp tạo hình giống như
tạo chi tiết, nhưng tạo khuôn bằng phương pháp phân tích bề mặt chi tiết cần tạo
khuôn mới là điểm mạnh đáng kể của Pro/Engineer, nó cho phép ta xây dựng bộ khuôn khớp
với hình dạng chi tiết một cách chính xác…


Assemble: thu thập các thành phần của bộ khuôn và chi tiết
Ref Model: đưa hình dạng chi tiết mẫu vào màn hình thiết kế khuôn
Workpiece: đưa hình dạng bên ngoài bộ khuôn vào màn hình thiết kế khuôn
Mld Base Cmp: đưa các bộ phận của khuôn vào hình thiết kế khuôn
Gen Assem: tái tạo lắp ghép giữa các bộ phận lại với nhau.
Create: tạo dựng các thành phần để tạo khuôn bằng phương pháp tạo hình, thay
vì phải đưa vào màn hình tạo khuôn các bộ phận đã có sẵn thì Pro/Engineer cũng cho phép ta
tạo dựng chúng ngay trên màn hình thiết kế khuôn. Create cũng bao gồm các lệnh tạo
mẫu, khuôn, các bộ phận của khuôn và cách xây dựng chúng không có gì đáng ngại
cả.
RefPart layout : đây là công cụ rất tuyệt để thiết kế khuôn có nhiều khoang tạo
hình cho phép ta hình thành và bố trí các khoang tạo hình một cách nhanh chóng và
dễ dàng.
Feature: là công cụ để thiết kế các phần mang tính đặc trưng của bộ khuôn
Silhouette: tạo hình chiếu của khuôn lên bề mặt khuôn
Ej Pin Hole: tạo các lỗ cho các chốt nay khuôn
Water line: tạo các đường nước giải nhiệt cho khuôn trong quá trình gia công sản
xuất

Ứng dụng Pro/Engineer để gia công khuôn chai nhớt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *