You are here: Home » Khuôn đúc » Khuôn mẫu chảy » Nguyên lý, ứng dụng và khả năng công nghệ của khuôn mẫu chảy

Nguyên lý, ứng dụng và khả năng công nghệ của khuôn mẫu chảy

Giới thiệu phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy.

  • Phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy là phương pháp đúc cho độ chính xác cao, chất lượng bề mặt tốt và có thể tạo ra các hình dáng phức tạp. Đây là một phương pháp đã xuất hiện rất lâu từ hàng ngàn năm trước, tuy nhiên phương pháp này chỉ mới được sử dụng rộng rãi trong khoảng 40 – 50 năm gần đây.
  • Mỗi khuôn thạch cao (hay khuôn vỏ) chỉ sử dụng được cho một lần đúc, sau khi đúc xong phải phá khuôn để lấy sản phẩm. Tuy nhiên, mỗi khuôn có thể chứa rất nhiều sản phẩm để tăng năng suất chế tạo.
  • Sản phẩm đúc cho độ chính xác về kích thước cao, chất lượng bề mặt tốt, có thể tạo ra những hình dạng phức tạp từ vật mẫu ban đầu.
  • Khi rót kim loại nóng chảy vào khuôn thì khuôn cũng được nung nóng ở nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi để điền đầy khuôn và nuôi vật đúc.
  • Tuy nhiên, phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy trải qua nhiều quá trình công nghệ phức tạp và kéo dài, nên giá thành vật đúc khá cao.

Nguyên lý của phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy.

  • Phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy dựa trên nguyên tắc tạo khuôn bằng cách sử dụng mẫu là chất dễ chảy lỏng khi gia nhiệt (như sáp), mẫu sẽ được bao bọc bởi các lớp vật liệu chịu nhiệt kết dính với nhau (như thạch cao, cát…). Sau đó khuôn chứa mẫu sẽ được đem đi nung cho mẫu sáp chảy ra khỏi khuôn và để lại khoảng trống chính là hình dạng của mẫu cần tạo ra.
  • Ưu điểm của phương pháp này là rất chính xác và không có mặt phân khuôn.

hình 3:

Ứng dụng phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy.

  • Phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy thường được sử dụng trong lĩnh vực kim hoàn, trang sức và một số lĩnh vực khác đòi hỏi sản phẩm có kích thước nhỏ và có độ chính xác cao. Tuy nhiên, phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy vẫn được sử dụng để chế tạo một số chi tiết khá lớn trong ngành cơ khí, hàng không và năng lượng.

Khả năng công nghệ phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy.

  • Với những đặc điểm trên phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy thường được sử dụng hiệu quả trong việc chế tạo các vật đúc nhỏ với đòi hỏi độ chính xác và chất lượng bề mặt cao. Mỗi lần tạo khuôn sẽ sử dụng nhiều mẫu sáp để tăng năng suất chế tạo. Do không có mặt phân khuôn nên tăng độ chính xác của chi tiết đúc lên cao, có thể tạo ra được những chi tiết rất phức tạp theo mẫu có sẵn.
  • Một số sản phẩm chế tạo bằng phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy:

 hình 4: 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.