You are here: Home » Khuôn kim loại » Khuôn dập » Các bộ phận của máy dập

Các bộ phận của máy dập

Máy dập bao gồm rất nhiều bộ phận thiết yếu, được lắp đặt phía trong khung máy. Trước đây, máy dập khá đơn giản tuy nhiên cũng hạn chế về chức năng. Các máy hiện hành ngày nay có thêm các thiết bị điều khiển điện tử, khả năng lập trình khi kết hợp lại với nhau có thể làm được nhiều điều kì diệu. Từ một cái máy cục mịch, thô kệch trước đây, nay có thể tuỳ chỉnh để thực hiện những công việc đòi hỏi cao từ những thợ gia công, những nhà quản đốc và những kĩ sư.

 

dapmay1

Hình 5-14.

dapmay2

 

Hình 5-15 Các hệ thống truyền động : (a) Truyền động đơn điểm (b) Hai điển (c) Bốn điểm

 

 

dapmay3

Hình 5-16. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *