You are here: Home » Khuôn kim loại » Khuôn dập » Các công việc chuẩn bị trong công nghệ khuôn dập

Các công việc chuẩn bị trong công nghệ khuôn dập

1. Kiểm tra và thử vật liệu
– Xem xét bề mặt ngoài để xác định chất lượng bề mặt của tấm( ô xuýt hóa bề mặt, các vết xước, vết rỗ, vết hằn, độ lồi lõm v.v.., kích thước tấm kim loại có thích hợp với tiêu chuẩn hay không.
– Xác định tính chất cơ học của vật liệu( giới hạn bền, độ giãn d2i tương
đối, ứng suất cát v.v..
– Phân tích tổ chức tế vi của kim loại bằng kính hiển vi.
– Phân tích thành phần kim loại
– Cắt thử
– Uốn thử

2. Xếp hình và pha băng vật liệu

CÁC PHƯƠNG ÁN XẾP HÌNH

Là công việc xác định kích thước của dải băng hay tấm vật liệu và bố trí các vật dập trên dải băng hay tấm đó. Một phương án hợp lý phải đạt những yêu cầu sau:
-Hiệu suất sử dụng vật liệu lớn nhất
-Bảo đảm chất lượng sản phẩm
-Thuận lợi cho công nhân thao tác trên khuôn
-Kết cấu khuôn đơn giản và chi tiết làm việc của khuôn có độ bền cao
-Năng suất lao động cao và giảm bởi số lần cắt pha vật liệu
Ví dụ hình dưới phương án d và e là tiết kiệm vật liệu nhất. Bảng dưới cho ta thấy các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bốn phương án

Có thể chia các phương pháp xếp hình theo hai loại cơ bản:
-xếp hình có phế liệu, mạch nối và mép thừa bao theo toàn bộ chi tiết dập cắt
-Xếp hình không có phế liệu hoặc ít phế liệu
Xếp hình có phế liệu theo đường bao dập cắt bảo đảm được độ chính xác cao về hình dạng và kích thước, song hao phí nhiều nguyên vật liệu.
Xếp hình không có phế liệu hoặc ít phế liệu tiết kiệm được nhiều nguyên vật liệu nhưng kích thước chi tiết đạt độ chính xác không cao. Do vậy để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của chi tiết các khuôn cần có dẫn hướng và định vị chính xác
Có thể sử dụng các kiểu xếp hình sau:thẳng , nghiệng, đảo đầu, xen kẽ, nhiều hàng có cắt mép..

1 2 3 4 5 6

 

A. có mạch nối

Cách đưa phôi:

bằng tay hoặc tự động

+ kiểu xếp hình

– Thẳng hàng 1 đối với các chi tiết  đơn giản

-Xếp nghiêng 2 đối với các chi tiết hình L dạng phức tạp, nếu xếp thằng thì tốn nhìu vật liêu

Đảo đầu 3 đối với các chi tiết chữ T U W, nếu xếp thẳng thì tốn nhìu vật liệu

Tự động

Xen kẻ 1 đối với hai hay nhiều chi tiết khác nhau mà có chiều dài bằng nhau. sử dụng cho sản xuất hàng loại và hàng khổi

Tự động đôi lúc bằng tay

Nhiều dãy 2 đối với các chi tiết bé, sử dụng cho hàng loạt và hàng khổi

Cắt mép để định vị 1 đối với các chi tiết nhỏ hẹp như kim đồng hồ hoặc các băng dập vuốt liên tục , sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối

B. Không có mạch nối

Bằng tay theo cử

Thẳng hàng 1 đối với các chi tiết hình chữ nhật or hình thang

Xếp nghiêng 2 đối với các chi tiết hình L or dạng tương tự

Có cắt mép 2 đối với các chi tiết tương đối dài mà không cắt dọc của băng hoặc dải vật liệu

Bằng tay hoặc tự động ( một nhất dập 2 cái)

Đảo đầu 1 đối với các chi tiết hình T U W hoặc dạng tương tự

Xen kẻ 2đối với các chi tiết khác nhau nhưng gép với nhau tạo hình hình dạng phù hợp

Bằng tay hoặc tự động ( vài cái một nhát dập )

Nhiều dãy 1 đối với các chi tiết hình chữ nhật, hình vuông, sáu cạnh, với kích thước bé, sản xuất hàng khối

1 2 3 4 5 6 7

 

13

 

54

SƠ ĐỒ TRIỂN KHAI DẢI
a/Đột các phôi hình tròn

b/Đột và cắt các miếng nối trong khuôn có hai dao phân bước

 

c/ Đột và cắt không có miếng nối trong khuôn có hai dao phân bước
d/ Đột và cắt không có miếng nối trong khuôn có một dao phân bước
đ/ Đột các phôi chữ nhật và các phôi định hình
e/Đột các phôi định hình có các góc nhọn hướng về mép dải g/ Đột có đảo dải

 

h/ Đột và cắt nhiều dẫy i/ Dập hai dẫy
k/ Dập nhiều dãy các phôi tròn l/ cắt

m/ Vị trí phôi so với thớ kim loaị cán

i/ Dập hai dẫy

l/ cắt

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *