You are here: Home » Công Nghệ » Chọn loại khuôn haỉ tấm cho công việc thiết kế khuôn ép phun

Chọn loại khuôn haỉ tấm cho công việc thiết kế khuôn ép phun

Khuôn hai tấm có kênh dẫn nguội:

Khuôn hai tấm là loại khuôn phổ bỉến nhất. So vớỉ khuôn ba tấm thì khuôn hai tấm đơn giản hơn, rẻ hơn và có chu kỳ ép phun ngắn hơn.

+ Đới với khuôn hai tấm có một lòng khuôn thì không cần đến kênh dẫn nhựa mà nhựa sẽ điền đầy trực tiếp vào lòng khuôn thông qua bạc cuống phun.

+ Đối với khuôn hai tấm có nhiều lòng khuôn thì ta cần quan tâm đến việc thiết kế kênh dẫn và miệng phun sao cho nhựa có thể điền đầy các lòng khuôn cùng lức (vấn đề cân bằng dòng chảy củã nhựa) Trước khi bắt đều thiết kế khuôn loại này ta nên dùng một mẫu để phân tích thử trên phần mềm để tìm ra vị trí đặt miệng phun thích hợp nhất. Khi xét thấy vị trí các miệng phun có thể đặt thẳng hàng với các lòng khuôn thì việc dùng khuôn hai tấm là thích hợp.

  1. a) b)

a), b) :Khuôn hai tấm có kênh dẫn nguội.

Vì vấn đề cân bằng dòng và đòi hởi các miệng phun phải được bố trí thẳng hàng với các lòng khuôn mà việc thiết kế khuôn hai tấm có nhiều lòng khuôn gặp nhiều hạn chế đôi với một số sản phẩm nhựa nhất định. Dó đó để khắc phục nhược điểm này người ta dùng đến khuôn ba tấm hoặc khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng.

Kết cấu khuôn hai tấm.

Khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng:

Khuôn hai tấm dùng kênh dẫn nóng luôn gỉữ cho nhựa nóng chảy trong bạc cuống phun, kênh dẫn và miệng phun, nhựa chỉ đông đặc khi nào nó chảy vào lòng khuôn. Khi khuôn mở ra thì chỉ có sản phẩm (đôi khi có thêm kênh dẫn nguội) được lấy ra ngoài. Khi khuôn đóng lại thì nhựa trong các kênh dẫn vẫn nóng và tiếp tục điền đầy vào lòng khuôn một cách trực tiếp. Kênh dẫn trong khuôn có thể gồm cả kênh dẫn nguội và kênh dẫn nóng.

Đối với loại khuôn này, các miệng phun phải được đặt ở vị trí trung tâm của các lòng khuôn . Điều này có nghĩa là các kênh dẫn phải được đặt xa mặt phân khuôn. Nhưng đỉều này không gây bất kỳ trở ngại nào cho việc thiết kế. Loại khuôn này cũng phù hợp vớỉ khuôn có nhiều lòng khuôn với kích thước nhỏ hay những khuôn mà hệ thống kênh dẫn phức tạp và phí nhiều vật liệu.

  • Ưu điểm:

+ Tiết kiệm vật liệu.

+ Không có vết của miệng phun trên sản phẩm.

+ Giảm thời gian chu kỳ.

+ Điều khiển được sự điền đầy và dòng chảy của nhựa.

  • Nhược điểm:

+ Giá thành cao hơn khuôn hai tấm có kênh dẫn nguội.

+ Khó đổi màu vật liệu.

+ Hệ thống điều khiểu nhiệt độ dễ bị hỏng.

+ Không thích hợp với những vật liệu chịu nhiệt kém.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *