You are here: Home » Kết cấu khuôn » Kết cấu khuôn một lòng khuôn cho nắp nhựa PE

Kết cấu khuôn một lòng khuôn cho nắp nhựa PE

Sản phẩm:
Bài bên dưới sẽ giúp bạn nắm dược kết cấu tổng thể của một bộ khuôn nhựa đơn giản cho nắp có kích thước 141 x 87 x12 mm ( Hình 1). Có hình dạng oval, ở mặt trên nó có môi hướng vào trong và tạo thành undercut trên toàn bộ sản phẩm, nhờ tính năng đàn hồi của nhựa PE mà nó sẽ tự động thoát khỏi undercut này, vì vậy cho phép chi tiết thoát khỏi lõi mà không cần dùng một cơ cấu phức tạp nào.

nap-pE
Khuôn:
Khuôn được dùng là khuôn một lòng khuôn ( hình 2 tới 5) gồm lần lượt là tấm khuôn ( 1,2), bạc cuống phun nóng ( 41) và insert lòng khuôn (46). Khuôn này sử dụng các thành phần khuôn tiêu chuẩn, trừ phần tấm đở lõi (47), tấm lõi ( 48), vòng lõi ( 50) và lò xo (49). Cuối cùng là phần định vị các tấm khuôn này thông qua 4 chốt định vị ( 37)

05929_03a_002
Tháo và đẩy sản phẩm
Khuôn mở tại I, sản phẩm vẫn còn nằm trên lõi, khi thanh (14) đẩy tới, chốt đẩy (33) đụng vào tấm đẩy (7) và ép lò xo ( 49; đường phân khuôn II). Lúc này, tấm (8) với lõi gắn ( 47, 48) di chuyển tới bởi tác động của lò xo nén ( 39).
Tấm 4 với vòng gắn lõi ( 50) vẫn cố định vì nó được gắn vào tấm kẹp (5) thông qua thanh (6) Hình 5. Cả sản phẩm và lõi bây giờ đã thoát khỏi vòng lõi ( 50). Sau một khoảng cách W, tấm 8 sẽ tới tấm 4, lõi 47, 48 sẽ dừng và lò xo 39 được nén xa hơn. Vòng đẩy, tiếp tục di chuyển và giờ có thể đẩy sản phẩm khỏi lõi. Trong suốt quá trình đẩy, phần biên của sản phẩm dọc theo vòng đẩy sẽ mở rộng. Do đó phần vòng này không nên giữ sản phẩm quá chặt để không ảnh hưởng tới việc nở rộng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *