You are here: Home » Khuôn nhựa » Bộ phận khuôn » Các yếu tố cơ bản của khuôn ( khuôn cho sản phẩm vỏ dao rọc giấy)

Các yếu tố cơ bản của khuôn ( khuôn cho sản phẩm vỏ dao rọc giấy)

 
khuonepnhua

 

 

 

 

1 Vít lục giác : Liên kết các tấm khuôn và tạo tính thẩm mỹ

2 Vòng định vị: định vị giữa bạc cuống phun và vòi phun

3 Bạc cuống phun: dẫn nhựa từ mấy ém phun vào các kệnh dẫn nhựa

4 Khuôn cái : tạo hình cho sản phẩm

5 Bạc định vị: đảm bảo vị trí tương quan giữa khuôn đực và khuôn cái

6 Tấm kẹo trước: giữ chặc phần cố định của khuôn vào máy ép nhựa

7 & 11  khuôn cái: thường được làm bằng vật liệu rẻ tiền hơn so với khuôn cái nên giúp giảm giá thành khuôn nhưng vẫn đảm bảo kinh tế

8 chốt hồi: hồi hệ thống đẩy về vị trí ban đầu khi khuôn nóng

9 Khuôn đực: Tạo hình cho sàn phẩm

10 Chốt định vị: chui vào bạc định vị khi khuôn đóng, giúp khuôn đực và khuôn cái liên kết một cách chính xác

12 Tấm đõ: tăng bền cho khuôn trong quá trình ép khuôn

13 Gối đỡ: tạo khoảng cách trống để làm tấm đẩy hoạt động

14 Tấm giữ: giữ các chốt đẩy

15Tấm đẩy: đẩy các chốt đẩy để lấy sản phẩm ra khỏi khuôn

16 Tấm kẹp sau: giữ chặc phần di động của khuôn trên máy ép nhựaúa

17 Gối đỡ phụ: tăng bền cho khuôn trong quá trình ép phun

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.