You are here: Home » Khuôn đúc » Khuôn đúc kim loại

Khuôn đúc kim loại

Khuôn đúc kim loại là công nghệ chế tạo sản phẩm bằng phương pháp rót vật liệu ở dạng chảy lỏng vào khuôn để tạo ra sản phẩm có hình dạng theo khuôn mẫu mà vật liệu là kim loại.

Vật đúc đông đặc dưới tác dụng của trọng trường mà không chịu bất kỳ tác động nào khác. Đây là phương pháp rất phổ biến hiện nay được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực như chế tạo máy, chế tạo phương tiện giao thông vận tải…..

khuon-duc

Khuôn đúc kim loại có các ưu điểm sau:

-Khuôn được sử dụng nhiều lần;

-Nâng cao độ bền cơ học của vật đúc.

-Nâng cao năng suất lao động.

-Tiết kiệm diện tích nhà xưởng do không cần chế tạo hỗn hợp làm khuôn và quá trình làm khuôn.

-Giảm giá thành sản phẩm.

-Dễ cơ khí và tự động hoá, điều kiện vệ sinh lao động tốt.

Nhược điểm của khuôn đúc kim loại:

-Dễ gây ra các khuyết tật cho sản phẩm.

-Độ chính xác không cao

-Chi phí cao và một điều nữa là điều kiện làm việc nặng nhọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *