You are here: Home » Khuôn đúc » Khuôn mẫu chảy » Tổng quát các phương pháp đúc kim loại hiện nay

Tổng quát các phương pháp đúc kim loại hiện nay

 • Công nghệ đúc là công nghệ chế tạo sản phẩm bằng phương pháp rót vật liệu ở dạng chảy lỏng (hoặc bán lỏng) vào khuôn để tạo ra sản phẩm có hình dạng theo khuôn mẫu. Đa phần công nghệ đúc thực hiện với các vật liệu kim loại.

 

hình 1: 

 • Các phương pháp đúc có thể được chia ra như sau:
 • Đúc trong khuôn cát
 • Đúc trong khuôn kim loại.
 • Đúc áp lực.
 • Đúc ly tâm.
 • Đúc trong khuôn cát nước thủy tinh.
 • Đúc trong khuôn nhựa.
 • Đúc trong khuôn mẫu chảy.
 • Đúc trong khuôn mẫu hóa khí.
 • Các phương pháp và Công nghệ đúc đặc biệt khác.

 hình 2: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *