You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Chốc bể măt

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Chốc bể măt

Sản phẩm sau ép phun cố bề mặt bị chốc lên thành từng lớp.

Nguyên nhân:

+ Vật liệu chưa được trộn tốt + Vật liệu chứa nhiều hơi ẩm.

 

+ Nhiệt nóng chảy của nhựa trong lòng khuôn thấp.

+ Dùng nhiều chất thoát khuôn trong quá trình ép phun. + Các góc sắc ở miệng phun và kênh dẫn.

 

Hình 6.7 – Các mảng chốc trên bề mặt sản phẩm

Cách khắc phục :

Vật liệu :

+ Tránh dùng vật liệu bẩn và chứa nhiều vật liệu nghiền lại.

+ Loại bỏ hơi ẩm trong vật liệu (nên nhận lời khuyên từ nhà cung cấp vật liệu để có lời khuyên tốt nhất khi sấy khô vật liệu).

+ Nên tránh sử dụng nhiều chất thoát khuôn bằng cách điều chỉnh lại hệ

thống đẩy.

Trên khuôn

+ Làm trơn láng các góc cạnh của miệng phun và kênh dẫn vì nếu các góc cạnh sắc bén sẽ làm dòng nhựa lỏng bị tách ra.

Máy ép phun

+ Tăng nhiệt độ khoang cấp liệu và nhiệt độ khuôn để các phần tử nhựa kết chặt vào nhau.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *