You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Sản phẩm bỉ hut

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Sản phẩm bỉ hut

Sản phẩm bị ngắn đi một đoạn ( nhựa không điền đầy hoàn toàn).

 

 Nguyên nhân :

+ Không cân bằng dòng trên hệ thông kênh dẫn nên áp phun vào các lòng khuôn khác nhau.

+ Vòng chắn dòng (check ring) trong van tự hở bị hư khiến nhựa được phun không đều.

+ Thời gian định hình chưa đủ.

+ Vật liệu nghiền lại chưa được trộn hoàn toàn với vật liệu cơ bản (vật liệu chưa qua sử dụng).

+ Vật liệu có độ ẩm cao.

Cách khắc phục :

Vật liệu:

+ Loại hơi ẩm ra khỏi vật liệu bằng cách sấy klhô trước khi gia công.

+ Giảm vật liệu nghiền để có được quá trình trộn tốt và nhiệt chảy cùng lúc.

+ Đổi lô vật liệu mổi.

Trên khuôn :

+ Thiết kế lại hệ thống kênh dẫn để đảm bảo cân bằng dòng.

+ Kiểm tra lại hệ thống làm lạnh để chắc rằng nhiệt độ khuôn đồng đều.

Máy ép phun .

+ Kiểm tra hỏng hóc của vòng chắn dòng và các băng gia nhiệt trên khoang cấp

liệu.

+ Tăng áp suất phun và áp suất định hình để cung cấp đủ vật liệu điền đầy các lòng khuôn.

+ Tăng thời gian phun và thời gian định hình (thời gian bảo áp) để vật liệu có đủ thời gian điền đầy các lòng khuôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.