You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Sản phẩm không đươc điền đẩy hoàn toàn

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Sản phẩm không đươc điền đẩy hoàn toàn

Nguyên nhân:

+ Dòng nhựa bị hạn chế : do kênh dẫn bị đông đặc hoặc thiết kế kênh dẫn chưa hợp lý.

 

 

 

 

+ Nhiệt gây chảy dẻo nhựa hoặc nhiệt khuôn quá thấp.

+ Công suất máy ép phun không đủ hoặc tốc độ ram không phù hợp.

+ Một số bộ phận của máy bị hỏng như : phễu, van hồi tự hở (non-return valve) gây mất áp suất phun hoặc rò rỉ thể tích phun.

Cách khắc phục :

Sản phẩm:

+ Tăng bề dày của sản phẩm một chút để dòng chảy ít bị nghẽn.

Trên khuôn

+ Bố trí miệng phun hợp lý để líu tiên dòng nhựa chảy qua vùng có bề dày lớn nhất.

+ Tăng kích thước hoặc số miệng phun.

+ Tăng kích thước kênh dẫn để giảm kháng dòng.

+ Đặt các lỗ thoát khí ở gần nơi không điền đầy hoặc tăng sô’ lỗ thoát khí để giảm áp hồi.

Máy ép phun :

+ Tăng áp suất phun nhưng không nên quá mức vì sẽ làm hỏng hệ thống thủy lực của máy. Nên giới hạn áp suất phun ứong khoảng từ 70 đến 85% áp suất phun lơn nhất của máy.

+ Tăng vận tốc phun để nhựa lỏng còn giữ đủ nhiệt để điền đầy hoàn toàn lòng khuôn.

+ Tăng thể tích phun.

+ Tăng nhiệt khoang cấp liệu và/hoặc thành khuôn để gia nhiệt thêm cho nhựa lỏng chảy vào lòng khuôn.

+ Kiểm tra phễu cấp liệu để chắc rằng nó luôn cấp liệu.

+ Kiểm tra van hồi tợ hở và khoang chứa liệu để chắc ràng chúng không bị mòn hoặc bị hỏng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.