You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_36: Cấu tạo khuôn nhiều tầng

Thiết kế khuôn nhựa Bài_36: Cấu tạo khuôn nhiều tầng

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-10

 Khuôn nhiều tầng:

Khuôn nhiều tầng là khuôn ép phun do hai hay nhiều bộ khuôn
ghép lại với nhau, để tăng năng xuất (tăng số lượng sản phẩm trong một
chu kỳ).

Khuôn nhiều tầng là khuôn ép phun có thể dùng hệ thống kênh dẫn
nguội hoặc kênh dẫn nóng. Hiện nay, khuôn nhiều tầng dùng kênh dẫn
nóng được sử dụng rộng rãi hơn do chiều dài kênh dẫn trên khuôn nhiều
tầng quá dài, khó điều khiển nhiệt độ và áp xuất nếu dùng kênh dẫn nguội.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-11

Khi yêu cầu số lượng sản phẩm lớn thì dùng khuôn nhiều tầng. Hệ
thống khuôn này có một hệ thống đẩy ở mỗi mặt của khuôn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-12

Khuôn 2 tầng này sử dụng hệ thống Hot runner để dẫn nhựa, nhựa
được bơm vào tấm khuôn trung tâm, rồi từ đó, nhựa chảy theo các đường
dẫn đi đến các lòng khuôn.

Trong khuôn nhiều tầng, vấn đề cách nhiệt giữa các tấm khuôn rất
quan trọng.Tấm dẫn nhựa nóng và tấm khuôn âm (hoặc dương) không
được tiếp xúc trực tiếp với nhau để đảm bảo là tấm dẫn keo nóng không
bị nguội nhựa và tấm sản phẩm thì không nóng lên, vì trong khuôn nhiều
tầng sử dụng hệ thống Hot Runner nên các tấm sản phẩm phải có nhiệt
độ thấp để cho quá trình làm nguội nhựa khi vào lòng khuôn được nhanh,
từ đó tăng chu kỳ sản xuất và tăng năng xuất.

Để các tầng đóng và mở đồng thời, sử dụng các cơ cấu sau:

+ Cơ cấu đòn bẩy:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-13

+Cơ cấu thanh răng – bánh răng:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *