You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_48: Các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ ép phun nhựa

Thiết kế khuôn nhựa Bài_48: Các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ ép phun nhựa

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-10

1/ Nhiệt độ:

a) Sự không đồng nhất của nhiệt độ

– Nhiệt độ của nhựa sẽ thay đổi trong suốt quá trình di chuyển từ
đầu phun máy ép cho đến lòng khuôn.

– Quá trình thay đổi nhiệt độ là do ma sát giữa nhựa và khuôn; do
nhiệt truyền ra các tấm khuôn và môi trường bên ngoài.

b) Ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình ép phun

– Nhiệt độ thay đổi sẽ làm thay đổi độ nhớt của nhựa.

– Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến khả năng nén ép vật liệu vào khuôn.

– Nhiệt độ ảnh hưởng đến thời gian làm nguội sản phẩm.

2/ Tốc độ phun:

a) Tầm quan trọng của tốc độ phun

– Quyết định khả năng điền đầy khuôn.

– Đảm bảo tính đồng nhất của vật liệu tại vị trí đầu tiên đến vị trí
sau cùng trong lòng khuôn.

– Các vùng chịu ảnh hưởng của tốc độ phun là: vùng xung quanh
cổng phun, thành phần giao nhau và phần khuôn điền đầy sau cùng.

b) Các khuyết tật do tốc độ phun gây ra

– Hiện tượng tạo bọt khí, cong vênh do co rút.

– Hiện tượng sản phẩm bị biến màu.

– Bề mặt không tốt tại vùng gần cổng phun.

c) Các vùng thường tập trung bọt khí

– Những vùng tập trung bọt khí thường là những vùng điền đầy
cuối cùng của lòng khuôn.

– Bọt khí cũng được hình thành tại những vùng dòng chảy bị nghẽn.

d) Các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tạo bọt khí

– Thiết kế hệ thống thoát khí không đúng.

– Phun với tốc độ phun quá cao nên không khí không thoát ra kịp.
– Vị trí cổng phun không thích hợp.

e) Phun với tốc độ phun quá cao

– Sự biến dạng của sản phẩm sẽ khác nhau khi phun với tốc độ quá
cao qua các phần khác nhau của lòng khuôn.

– Phun với tốc độ cao, đòi hỏi lực ép khuôn lớn.

– Phun qua cổng phun với tốc độ cao sẽ dẫn đến hiện tượng phun
tia, làm cho dòng chảy rối và bề mặt sản phẩm gần cổng phun xấu.

f) Phun với tốc độ khác nhau trên cùng một sản phẩm

Để tránh hiện tượng tập trung bọt khí cũng như sản phẩm điền
khuôn tốt mà không kéo dài thời gian phun, nên thiết lập tốc độ phun
khác nhau ở các vùng khác nhau.

g) Phun với tốc độ cao với các sản phẩm thành mỏng

Với các sản phẩm thành mỏng thì phải phun với tốc độ phun càng
nhanh nếu có thể, để tránh hiện tượng không điền đầy khuôn do nhựa bị
nguội.

h) Cài tốc độ phun thay đổi

Không phải thay đổi tốc độ phun là có kết quả ngay, vì nó còn phụ
thuộc vào quán tính của trục vít.

3/ Áp suất phun:

Áp suất là một thông số chính trong quá trình ép phun, thông số này
ảnh hưởng đến sự ổn định về mặt kích thước và cơ tính của sản phẩm.

a) Áp suất nén (giữ):

– Áp suất nén là áp xuất tăng lên trong khuôn sau khi khuôn được điền
đầy. Nó ảnh hưởng đến tổng lượng vật liệu được ép vào trong khuôn.

– Lượng nhựa được nén vào trong khuôn sẽ bù vào sự co ngót trong
quá trình làm nguội.

– Khối lượng sản phẩm sẽ phụ thuộc vào áp xuất nén.

b) Áp suất duy trì và thời gian duy trì áp

– Áp suất duy trì là áp suất trong giai đoạn duy trì áp, sau khi áp
suất nén đạt được.

– Thời gian duy trì áp là thời gian từ lúc áp suất nén đạt cực đại đến
khi cổng phun đông đặc.

c) Sự thất thoát áp suất trong khuôn

– Áp suất khuôn bị thất thoát là do dòng chảy bị giới hạn, rãnh dẫn
cong và do ma sát.

– Nguyên nhân thứ 2 là do vật liệu bị nguội làm giảm khả năng chảy.

– Hậu quả là sự co ngót không đều.

d) Tầm quan trọng của áp suất khuôn

– Việc xác định áp suất khuôn giúp kiểm soát được sự ổn định của
sản phẩm.

– Kiểm soát được khả năng điền đầy khuôn và độ nén chặt của vật liệu.

e) Đường cong áp suất khuôn

– Dùng đường cong áp suất khuôn để cài đặt thời gian chuyển sang
trạng thái duy trì áp của quá trình ép.

– Áp suất cực đại trong khuôn phụ thuộc vào áp suất cài trong giai
đoạn duy trì áp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *