You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_46:Thông số đầu vào của việc phân tích dòng chảy (CAE) trong công nghệ ép phun

Thiết kế khuôn nhựa Bài_46:Thông số đầu vào của việc phân tích dòng chảy (CAE) trong công nghệ ép phun

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-39

Thông số đầu vào của việc phân tích dòng chảy (CAE) trong công
nghệ ép phun

Các thông số đầu vào của bài toán phân tích dòng chảy

– Chi tiết được thiết kế từ một số phần mềm và chuyển về định
dạng file mà phần mềm CAE hỗ trợ ví dụ:.STL,.STEP,.IGS…

– Chọn dạng bài toán cần phân tích.

– Chọn phương pháp ép phun.

– Chia lưới mô hình (Mesh).

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-40

– Thiết lập hệ thống bơm keo: cuống phun, kênh dẫn và vị trí miệng
phun so với kính thước đã định.

– Chọn loại vật liệu nhựa và vật liệu khuôn (chọn nhà sản xuất và
tên thương hiệu).

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-41

– Việc chọn vật liệu này càng phù hợp với vật liệu thực tế thì kết
quả phân tích càng chính xác.

– Chọn vị trí miệng phun (set injection locations).

– Chọn chế độ ép phun: chọn các thông số ép phun như

+ Nhiệt độ khuôn (mold temperature).

+ Nhiệt độ nhựa (melt temperature)…

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-42

– Chọn chức năng phân tích

+ Quá trình điền đầy (Fill).

+ Quá trình dòng chảy toàn bộ (Flow).

+ Quá trình làm nguội (Cool).

+ Quá trình co rút (Shrinkage).

+ Quá trình cong vênh (Wrap).

+ Quá trình hình thành ứng xuất sản phẩm (Stress).

+ Vị trí miệng phun (Gate location).

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *