You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_52: Lỗi sản phẩm bị thiếu nhựa ,bavia và cách khắc phục

Thiết kế khuôn nhựa Bài_52: Lỗi sản phẩm bị thiếu nhựa ,bavia và cách khắc phục

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-49

1/Hiện tượng phun thiếu:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-50

a) Mô tả

Nhựa không điền đầy sản phẩm hoàn toàn.

b) Nguyên nhân

– Nhiệt độ chảy, nhiệt độ khuôn và tốc độ phun quá thấp.

– Nhựa chưa được dẻo hoá hoàn toàn.

– Hệ thống van thoát khí không phù hợp: Không khí trong khuôn
không thoát hết.

– Bề dày sản phẩm quá nhỏ hoặc quá dài.

– Thiếu nguyên liệu (cài đặt hành trình trục vít không đủ).

– Áp suất phun thấp.

– Bề mặt khuôn không bóng láng nên cản trở dòng chảy.

c) Cách khắc phục

– Tăng nhiệt độ chảy hoặc nhiệt độ khuôn cùng với tốc độ phun.

– Tăng thể tích phun (thể tích phun quá nhỏ, không có vùng đệm).

– Cài đặt phù hợp giữa áp suất phun và thể tích phun, tăng áp suất
phun.

– Cải thiện hệ thống van thoát khí, giảm lực kẹp khuôn.

– Tăng kích thước hệ thống kênh dẫn (runner).

– Nếu nhiệt độ khuôn thấp thì tăng nhiệt độ khuôn.

 

 2/Sản phẩm bị bavia:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-51

a) Mô tả

Bavia được hình thành trên mặt phân khuôn hoặc tại vị trí đặt hệ
thống thoát khí. Bavia là hệ quả của việc đóng khuôn không kín, hoặc do
áp suất, lực kẹp khuôn có vấn đề.

b) Nguyên nhân

– Chế tạo khuôn không chính xác, sai số giữa hai nửa khuôn quá
lớn hoặc khuôn bị hư.

– Lực kẹp khuôn quá thấp.

– Nhiệt độ chảy, nhiệt độ xy lanh, tốc độ phun hoặc áp suất trong
khuôn quá cao.

– Khuôn đóng không kín do: khuôn gắn chưa khớp, bị kênh (do bị
bẩn, bị gỉ sét).

c) Cách khắc phục

– Điều chỉnh khuôn cho thích hợp hoặc sửa lại các chỗ hư hỏng.

– Cài lại lực kẹp khuôn cao hơn hoặc thay đổi máy lớn hơn.

– Giảm áp suất phun thấp, tốc độ phun hoặc áp suất giữ nhỏ hơn.

– Giảm nhiệt độ chảy và nhiệt độ khuôn.

– Kiểm tra việc chế tạo chính xác bề mặt khép khuôn, nếu cần cho
rà lại.

– Chọn được vị trí cổng phù hợp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *