You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_8: Cấu trúc và chức năng của hệ thống kênh dẫn nóng (Hot Runner)

Thiết kế khuôn nhựa Bài_8: Cấu trúc và chức năng của hệ thống kênh dẫn nóng (Hot Runner)

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-84

Cấu trúc và chức năng của hệ thống Hot Runner

1/ Cấu trúc:

Một hệ thống HR gồm các thành phần sau:

– Bạc cuống phun (Sprue bushing).

– Kênh dẫn phân phối nhựa tới các vòi phun (Manifold).

– Vòi phun (Nozzle).

– Miệng phun (Gate).

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-85

2/ Chức năng các bộ phận:

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-86

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *