You are here: Home » Khuôn kim loại » Khuôn dập » Khuôn Dập Bài_3: Kết cấu các loại khuôn dập nguội

Khuôn Dập Bài_3: Kết cấu các loại khuôn dập nguội

1. Khuôn cắt hình và đột lỗ:

Khuôn cắt hình và đột lỗ bao gồm đầy đủ các chi tiết các bộ phận như kết cấu chung của các loại khuôn khác, song tuỳ từng sản phẩm yêu cầu mức độ chính xác cao hay thấp, đơn giản hay phức tạp mà có kết cấu khác nhau có thể đầy đủ hay không đầy đủ các chi tiết.

1.1 Khuôn cắt đột không có dẫn hướng:

Khuôn cắt đột không có dẫn hướng gồm: chuôi khuôn (1) được lắp với chày (3) nhờ áo chày (2) và vít kẹp (4) phần trụ của chuôi khuôn được lắp với đầu máy dập, cối khuôn (5) lắp trên đế khuôn (7) và được giữ chặt bằng áo cối (6) (hình 4.1).

Khi chày dập đi xuống cắt hình sản phẩm và đẩy sản phẩm qua lỗ cối rơi xuống phía dưới.

Phế liệu còn lại mắc vào chày (3) được tháo ra bằng tấm gạt số (8). Tấm gạt phế liệu được lắp cố định với đế khuôn hoặc với bàn máy, khoảng cách giữa mặt dưới của tấm gạt phế liệu vơi miêng cối phải đủ để người công nhân di chuyển phôi và quan sát. Phế liệu khi được đưa vào khuôn, khuôn này dùng để cắt đột những chi tiết là hình tròn có đường kính không lớn lắm, độ chính xác không đòi hỏi cao như vòng đệm, vòng chặn.

dot-1

Hình 4.1.  Câu tạo khuổn cắt đột không cố dẫn hướng

                   1. Chuôi khuôn,     4. Vít kẹp ;    7. Đế khuôn

2. Aó chày;  5. Cối khuôn3. Chày dập ;     6. Aó cối

1.2 Khuôn cắt hình có tấm dẫn hướng và chốt định vị:

Khuôn cắt hình có tấm dẫn hướng và chốt định vị gồm có chày dập (7) lắp với chuôi khuôn (8) nhờ đai ốc (9), cối (13) lắp với đế (4) và được kẹp chặt bằng áo cối (5). Tấm dẫn hướng chày (6) lấp với đế (4) và áo cối (5) bằng vít kẹp (11), băng vật liêu được đưa vào khuôn qua máng dẫn (12) và được dịnh vị bằng chốt (1). Chốt định vị được vát nghiêng 45″ ở đầu định vị chốt luôn luôn tì sát với cối nhờ lò xo lá (2) và được giữ chặt bằng vít (3) (hình 4.2).

dot-2

Hình 4.2. Cấu tạo khuôn cắt hình có tâm dẫn hướng

và chốt định vị

1. Chốt định vị;   5. Aó cối  ;     9. Đai ốc;     2. Lò xo lá;      6. Tấm dẫn hướng chày;    10. Chốt dẫn hướng

3. Vít bắt;       7. Chày dập;   11. Vít kẹp;     4. Đế khuôn;   8. Chuôi khuôN;     12. Máy dẫn

Khi đẩy băng vật liệu theo máng dẫn chạm vào chốt định vị thì băng vật liệu dừng lại, tức là vị trí của nó được xác  định trong khuôn; chày dập đi xuống cắt hình sản phẩm và đẩy sản phẩm theo lỗ cối đi ra ngoài.

Nhờ cổ tấm gạt phôi mà phế liệu rời khỏi chày khi chuyển sang dập ở vị trí số 2. Dùng tay đẩy mạnh vào tấm phế liệu nó sẽ trượt theo mặt vát của chốt định vị tiến dọc lên phía trên. Khi đẩy tấm vật liệu đến vị trí đã dập cắt sản phẩm, dưới lác dụng của lò xo lá sẽ đẩy chốt định vị đi xuống chạm vào mặt cối để làm nhiệm vụ định vị chi tiết để dập sang vị trí thứ 2. Loại khuôn này dập những chi tiết không lớn lắm, hình dáng đơn giản chiều dày phôi dập từ 0,6 ÷ 3 mm.

2. Khuôn dập uốn:

Khuôn dập uốn có kết chung cũng giống như những loại khuôn dập khác, gồm có các bộ phận của khuôn. Tuỳ theo từng sản phẩm mà kết cấu các bộ phận của nó có phần khác nhau.

Người ta phân loại khuôn dập uốn theo 3 cách:

–  Theo hình dạng của chi tiết như: uốn góc, uốn vòng,..,

–  Theo phương pháp kẹp phôi gồm: khuôn có tấm kẹp và không có tấm kẹp phôi.

–  Theo kết cấu hay mức độ phức tạp gồm: khuôn đơn giản và khuôn phức tạp.

2.1 Khuôn đơn giản không có dẫn hướng:

Khuôn đơn giản không có dẫn hướng gồm: chuôi khuôn (1) lắp với chày uốn (2) bằng ren, cối (4) được kẹp chặt trên đế (5) bằng bu-lông (6), phôi uốn được xác định trên cối cữ (3) kẹp trên cối bằng vít (7). Khi đầu máy ép đi xuống mang chày uốn (2) ép phôi vào trong lòng cối để tạo thành sản phẩm. Loại khuôn này có kết cấu đơn giản không có trụ dẫn nên độ chính xác không cao (hình 4.3).

dot-3

Hình 4.3 Cấu tạo khuôn đơn giản không có dẫn hướng

 1. Chuôi côn ;   2. Chày uốn ;   7. Vít bắt

  3. Cối cữ;   4. Cối;   5. Đế cối;    ;   6. Bu-long

     2.2  Khuôn uốn chữ V với góc uốn nhỏ hơn 900     

 

Để khắc phục hiện tượng đàn hồi trở lại, khi uốn chi tiết hình chữ V người ta sử dụng khuôn uốn sau:

dot-4

Hình 4.4 Cấu tạo khuôn uốn chữ U
1. Đế khuôn,  4. Aó cối ;     7. Tấm đỡ
   2. Lò xo đĩa;   5. Má phay;   8. Vai chày;      3. Chốt ;    6. Cữ định vị
  + Cấu tạo khuôn uốn hình chữ U (hình 4.4)

– Đế khuôn (1) lắp với áo cối (4), trong áo cối có hai má quay (5) được đỡ bằng các chốt (3) và chốt này luôn luôn đẩy hai má quay (5). Nhờ có lò xo đĩa (2), phôi được đặt lên hai má quay (5) và tấm đỡ (7) được định vị nhờ cữ (6). Khi chày (8) đi xuống sẽ đẩy phôi uốn vào giữa hai má quay (5), đến khi vai chày (8) đẩy vào mặt trên của má quay sẽ làm cho hai má quay gập vào để đẩy phôi ép sát vào mặt đứng của chày, khi đó chốt (3) sẽ đẩy lò xo đĩa (2) ép sát lại khi chày dập theo đầu máy đi lên. Sản phẩm sẽ được đẩy ra khỏi hai má quay (5) nhờ tấm đỡ (7), đồng thời cũng được rời khỏi chày nhờ sự đàn hổi của sản phẩm.

2.3 Khuôn phức tạp có má quay:

Hình (a) là khuôn phức tạp có má quay để uốn chi tiết hình chữT có phôi dạng hình chữ V, gồm có:

Đế khuôn (ỉ), giá khuôn (2), bàn tì (3) và tấm đỡ phôi (4). Khi đầu máy dập mang nửa khuôn trên đi xuống, hai má động (5) sẽ trượt trên mặt nghiêng của bàn tì (3) để mang hai tấm ép (6) đi gần vào nhau uốn phôi để tạo hình sản phẩm. Khi đầu máy mang nửa khuôn trên đi lên, dưới tác dụng của lò xo (7) đẩy hai má động (5) mang hai tấm ép (6) rời khỏi chi tiết dập. Để quá trình


khuôn làm việc an toàn, phần trên của khuôn được che kín bằng tấm chắn (8) bắt chặt với chuôi khuôn (9).
dot-6

Hình 4.5. Cấu tạo khuổn uốn phức tạp 00 má quay

1.  Đế khuôn;   2.  Giá khuôn ;      3.  Bàn tì;   4. Tấm đỡ phôi 

5. Má động;    6. Tấm ép ;     7. Lò xo;   8. Tấm chắn;      9. Chuôi khuôn     

3. Khuôn dập vuốt:    

3.1Khuôn dập vuốt đơn giản không có kẹp phôi :                                                                                                                               

dot-7

Hình 4.6 Cấu tạo khuôn dập vuốt đơn giản không kẹp phôi

1. Đế khuôn; 4. Tấm gạt sản phẩm ;   7. Lò xo

2. Vòng hãm;  5. Chày dập;    3. Đầu máy ép cối ;   6. Phôi dập

Khuôn gồm có: chày dập (5) được lắp trực tiếp vào đầu máy ép cối (3) lắp trong đế khuôn (1) bằng vòng hãm (2), dưới cối đặt tấm gạt sản phẩm (4) có lò xo (7) bao quanh để đẩy, phôi (6) được đặt trên miệng cối, khi chày đi xuống sẽ đẩy phôi liệu vuốt trong lòng cối, khi chày đi lên sản phẩm sẽ được gạt ra khỏi chày nhờ tấm gạt (4).

3.2 Khuôn dập vuốt hình trụ có vành:  

dot-8

Hình 4.7 Cấu tạo khuôn dập vuốt hình trụ có vành       

                                               1.  Vòng đệm                                         7. Chốt đẩy                                          13. Bu-long

                                               2.   Mắt dưới của cối                       8. Bu-long khống chế                   14. Chốt đẩy

                                               3.   Tấm đẩy                                         9. Đế khuôn                                        15. Trụ dẫn hướng

                                              4.   Vòng ép                                             10. Bu-long                                           16. Đế khuôn trên

                                               5.   Vòng chắn                                       11. Chuôi khuôn 

                                               6.   Chày ép                                           12. Chốt định vị

Phôi được đặt trên vòng ép (4) lắp dồng tâm với chày ép (6) và có thể di chuyến lên xuống dọc theo chiều cao của chày nhờ bộ phận đẩy phôi qua chốt đẩy (7) và bu-lông khống chế (8), chày ép (6) được lắp cố định với đế khuôn (9) bàng bu-lông (10). Chuôi khuôn (11) được lắp với dế khuôn trên (16). Cối ép (2) lắp trực tiếp với giá khuôn trên bằng chốt định vị (12) và bu-lông (13), tấm đẩy sản phẩm (3) có thể di chuyển dọc theo lỗ cối nhờ chốt dẩy (14), hai trụ dẫn hướng (15) để dẫn hướng cho nửa khuôn trên so với nửa khuôn dưới.

Khi đầu máy dập mang nửa khuôn trên di xuống, phôi dược kẹp chặt và ép phẳng giữa hai mặt trên của vòng ép (4) và mặt dưới của cối (2). Đầu máy vẫn tiếp tục đi xuống, chày (6) sẽ đẩy phôi vào lòng cối. Khi đầu máy mang hai nửa khuôn trên đi lên, bộ phận đẩy sản phẩm dẩy qua chốt (7) lên vòng ép (4) tháo sản phẩm ra khỏi chày, lúc này sản phẩm vẫn đang nằm trong lòng cối, khi đầu máy đi lên vị trí cao nhất chốt đẩy (14) chạm vào thanh ngang của đầu trượt làm cho tấm đẩy (3) di chuyển đẩy sản phẩm ra khỏi cối. Phía ngoài vòng ép (4) có vòng chắn (5) che kín khe hở giữa đế khuôn dưới và vòng ép (hình 4.7).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *