You are here: Home » Khuôn kim loại » Khuôn dập » Khuôn Dập Bài_2: Các bộ phận chủ yếu của khuôn dập nguội

Khuôn Dập Bài_2: Các bộ phận chủ yếu của khuôn dập nguội

Bất cứ loại khuôn dập nào cũng đều có đầy đủ các bộ phận chủ yếu sau đây:

1. Các chi tiết thuộc nhóm công nghệ:

Các chi tiết thuộc nhóm công nghệ là những chi tiết trực tiếp tác dụng vào phôi liệu để tạo ra sản phẩm, chúng bao gồm:

1.1 Chày:

Chày là chi tiết thuộc nhóm công nghệ trực tiếp tác dụng vào phôi liệu được tạo sản phẩm. Chày dập có nhiều kiểu khác nhau được phân thành 6 loại theo 3 phương pháp.

–  Phân loại theo hình dạng gồm: chày tròn và chày định hình.

–  Phân loại theo kết cấu gồm: chày nguyên và chày ghép.

–  Phân loại theo phương pháp lắp ghép gỏm: chày tháo lắp nhanh và chày tháo lắp không nhanh.

1.2  Cối khuôn:

Cối khuôn cũng là chi tiết thuộc nhóm công nghệ. Cối khuôn được phân ra làm 6 loại theo 3 cách sau:

–  Theo kết cấu ta có: cối nguyên, cối ghép.

–  Theo hình dạng có: cối tròn và cối định hình.

–  Theo phương pháp tháo lắp có: cối tháo lắp nhanh và cối tháo lắp không nhanh.

1.3 Bộ phận dẫn phôi liệu:

Bộ phận dần phôi liệu gồm: thước dẫn, máng dẫn…

1.4  Bộ phận định vị phôi liệu:

Bộ phận định vị phôi liệu có nhiệm vụ xác định vị trí của phôi trong khuôn và giữ chặt phôi ơ vị trí đó trong thời gian chày di chuyển để đẩy phôi liệu vào lòng cối.

2. Các chi tiết thuộc nhóm kết cấu:

Các chi tiết thuộc nhóm kết cấu là những chi tiết trung gian để đỡ chày, cối, đỡ bộ phận dẫn phôi, định vị phôi, dẫn hướng chày, cối hoặc nhận truyền động từ máy vào khuôn.

Các chi tiết thuộc nhóm kết cấu bao gồm:

2.1 Chuôi khuôn:

Chuôi khuôn là chi tiết trung gian được lắp với đầu máy dập để nhận lực truyền động từ máy vào khuôn. Chuôi khuôn có hình trụ tròn hoặc hình vuông.

2.2 Áo chày, áo cối:

Áo chày và áo cối là hai chi tiết lắp ghép chày và cối với giá khuôn trên và giá khuôn dưới.

2.3Giá khuôn:

Giá khuôn là bộ phận để lắp và đỡ toàn bộ các chi tiết và các bộ phận của khuôn, gồm: giá khuôn trên và giá khuôn dưới. Giá khuôn trên được lắp

 

với đẩu máy dập, giá khuôn dưới được lắp trực liếp xuống bàn máy bằng bu-lông,

2.4 Bộ phận tháo sản phẩm và phôi liệu:

Bộ phận tháo sản phẩm và phôi liệu có tác dụng đẩy sản phẩm và phế liệu ra khỏi chày và cối sau khi dập, bao gồm tấm đẩy phôi hoặc bộ phận đẩy phôi liệu.

2.5 Bộ phận dẩn hướng:

Bộ phận dẫn hướng có tác dụng điều khiển, dẫn hướng cho chày di chuyển đúng hướng vào cối. Bộ phận dẫn hướng bao gồm: trục dẫn, bạc dẫn, tấm dẫn.

2.6 Các chi tiết định vị và kẹp chặt:

Các chi tiết định vị và kẹp chặt có tác dụng định vị và kẹp chặt chi tiết như: chốt định vị, bu-lông, đai ốc, vít.

Để xác định vị trí tương quan giữa các chi tiết trong khuôn cần kẹp chặt từng phần hoặc từng bộ phân các chi tiết lại với nhau tạo thành bộ khuôn dập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *