You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Ba via

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Ba via

Hiện tượng sản phẩm bị “bánh tráng” xảy ra là do một lớp vật liệu mỏng bị tràn ra ngoài qua mặt phân khuôn hay ở vị trí các ti đẩy sản phẩm.

 

Nguyên nhân:

+ Các tím khuôn không khớp với nhau.

+ Lực kìm không đủ lớn để chống lại áp suất trong các lòng khuôn.

+ những vùng được định hình quá mức làm tăng áp cục bộ.

+ Điều kiện ép phun chưa tốt như nhiệt độ chảy dẻo của vật liệu và áp suấtphun được cài đặt quá cao.

+ Hệ thống thoát khí chưa phù hợp hoặc được làm quá sâu.

Cách khắc phục :

Trên khuôn:

+ Đảm bảo các tấm khuôn khớp với nhau hoàn toàn. Đặt biệt là tại mặt phân khuôn phải không có khe hỏ. Nên đặt thêm các gối đỡ phụ cho tấm khuôn nếu chúng không đủ bề dày để chịu lực.

+ Nên phay hoàn toàn mặt phân khuôn để đảm bảo sự đóng kín giữa khuôn đực và cái.

+ Mặt phân khuóon phải sạch sẽ trước khi đưa lên máy ép phun.

+ Kiểm tra lại kích thước của hệ thống thoát khí có phù hợp chưa ?

Máy ép phun :

+ Tăng lực kìm nếu máy có đủ lực kìm nếu không phải đổi máy.

+ Giảm nhiệt độ khoang cấp liệu và vòi phun để tránh áp phun quá cao làm bung kìm nhưng không nên giảm quá mức.

+ Giảm áp phun và áp định hình (bảo áp) để lực kìm mà ta cài đặt đủ lớn.

+ Tăng thời gian phun hoặc hạ từ từ vận tốc phun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *