You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Đường hàn hay đường nối

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Đường hàn hay đường nối

Trong lòng khuôn, khỉ cắc dòng nhựa chảy theo các hướng khắc nhau gặp nhau thì chính tại vị trí gặp nhau ấy thường hình thành nên đường hàn hay đường nối. Cả đường hàn và đường nấỉ đều làm cho sản phẩm sau ép phun bị yếu, dễ gẫy.

 

Nguyên nhân:

+ Vị trí miệng phun chưa tốt.

+ Bề dày sản phẩm không hợp lý.

Cách khắc phục :

Trên khuôn và sản phẩm

+ Đổi vị trí miệng phun.

+ Thiết kế bề dày sản phẩm hợp lý.

Máy ép phun

+ Tăng độ khuôn và nhiệt chảy dẻo. Thông thường đường hàn sẽ tốt nếu nhiệt chảy dẻo không thấp hơn 20°c so với nhiệt độ phun.

+ Tăng tốc độ ram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *