You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Vết dòng chây

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Vết dòng chây

Là những vết có dạng sóng hình tròn tập trung quanh miệng phun.

Hình 6.12 – Các vết sóng dòng chảy trên sản phẩm.

Nguyên nhân :

Nguyên nhân chính là do nhựa gần miệng phun bị lạnh (đông đặc sớm). Việc nhựa bị đông đặc sớm là do :

+ Nhiệt làm chảy dẻo nhựa thấp.

 

+ Nhiệt độ khuôn thấp.

+ Tốc độ phun thấp.

+ Áp suất phun thấp.

+ Kích thước kênh dẫn và miệng phun nhỏ.

Cách khắc phục :

Trên khuôn:

+ Thay đổi kích thước của đuôi nguội chậm ưên kênh dẫn để giữ vật liệu lạnh trong suốt quá trình điền đầy. Chiều dài đuôi nguội chậm thường bằng đường kính kênh

dẫn.

+ Tăng kích thước miệng phun và kênh dẫn để tránh miệng phun bị đông đặc sớm trong suốt giai đoạn định hình sản phẩm.

+ Giảm chiều dài cuông phun hoặc thay kênh dẫn nguội bằng kênh dẫn nóng.

Máy ép phun

+ Tăng áp phun và áp định hình.

+ Tăng nhiệt độ khoang cấp liệu và vòi phun.

+ Tăng nhiệt độ khuôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *