You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_23:Giới thiệu chi tiết chốt dẫn hướng và bạc dẫn hướng trên khuôn nhựa

Thiết kế khuôn nhựa Bài_23:Giới thiệu chi tiết chốt dẫn hướng và bạc dẫn hướng trên khuôn nhựa

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-25

1/HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG VÀ ĐỊNH VỊ:

Có rất nhiều phương pháp để định vị hai tấm khuôn. Phương pháp
được chọn phụ thuộc vào hình dạng của chi tiết, độ chính xác của sản
phẩm, thậm chí cả tuổi thọ dự kiến của khuôn. Có vài cách chọn sau đây:

(1) Không sử dụng định vị trong khuôn
(2) Chốt dẫn hướng và bạc dẫn hướng
(3) Khóa côn giữa lòng khuôn và lõi khuôn
(4) Khóa côn giữa nhóm lòng khuôn và lõi khuôn
(5) Khóa nêm
(6) Kết hợp (2) với (3), (4), (5) hoặc (6)

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-26

 2/Chốt dẫn hướng và bạc dẫn hướng:

Chức năng chính của chốt dẫn hướng và bạc dẫn hướng là đưa
khuôn sau vào khuôn trước thẳng hàng với nhau. Chốt dẫn hướng nằm ở
khuôn trước và bạc dẫn hướng nằm ở khuôn sau.

Độ dài của chốt dẫn hướng phải dài hơn miếng ghép cao nhất để
tránh hỏng hóc khi đóng khuôn đặc biệt là khi lắp ráp.

a) Các loại chốt dẫn hướng:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-27

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-28

b) Các loại bạc dẫn hướng:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-29thiet-ke-khuon-ep-nhua3-30

c) Cách lắp bạc dẫn hướng và chốt dẫn hướng:

 

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-31

Việt lắp đặt các chốt dẫn hướng trong khuôn cũng rất quan trọng,
trong một khuôn bình thường có 4 chốt dẫn hướng, đơn giản nhất là 2
hoặc 3 chốt, còn những khuôn có kích thước lớn có thể lên tới 6 chốt.
Khi lắp ráp, có thể xảy ra việc hai phần khuôn đặt ngược nhau có thể gây
ra hỏng hóc nặng cho lòng khuôn và lõi. Để tránh điều này, thường dùng
các chốt có đường kính khác nhau trong khuôn, thường thì có 1 chốt phải
có đường kính khác, hoặc 1 vị trí lỗ hoặc đường kính lỗ bị xê dịch.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-32

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-33

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *