You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_2:Kết cấu chung của một bộ khuôn

Thiết kế khuôn nhựa Bài_2:Kết cấu chung của một bộ khuôn

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-03

Kết cấu chung của một bộ khuôn:

Ngoài core và cavity ra thì trong bộ khuôn còn có nhiều bộ phận
khác. Các bộ phận này lắp ghép với nhau tạo thành những hệ thống cơ
bản của bộ khuôn, bao gồm:
– Hệ thống dẫn hướng và định vị: gồm tất cả các chốt dẫn hướng,
bạc dẫn hướng, vòng định vị, bộ định vị, chốt hồi,… có nhiệm vụ giữ
đúng vị trí làm việc của hai phần khuôn khi ghép với nhau để tạo lòng
khuôn chính xác.
– Hệ thống dẫn nhựa vào lòng khuôn: gồm bạc cuống phun, kênh
dẫn nhựa và miệng phun làm nhiệm vụ cung cấp nhựa từ đầu phun máy
ép vào trong lòng khuôn.
– Hệ thống đẩy sản phẩm: gồm các chốt đẩy, chốt hồi, chốt đỡ, bạc
chốt đỡ, tấm đẩy, tấm giữ, khối đỡ,… có nhiệm vụ đẩy sản phẩm ra khỏi
khuôn sau khi ép xong.
– Hệ thống lõi mặt bên: gồm lõi mặt bên, má lõi, thanh dẫn hướng,
cam chốt xiên, xy lanh thủy lực,… làm nhiệm vụ tháo những phần không
thể tháo (undercut) ra được ngay theo hướng mở của khuôn.
– Hệ thống thoát khí: gồm có những rãnh thoát khí, có nhiệm vụ
đưa không khí tồn đọng trong lòng khuôn ra ngoài, tạo điều kiện cho
nhựa điền đầy lòng khuôn dễ dàng và giúp cho sản phẩm không bị bọt
khí hoặc bị cháy.
– Hệ thống làm nguội: gồm các đường nước, các rãnh, ống dẫn
nhiệt, đầu nối,… có nhiệm vụ ổn định nhiệt độ khuôn và làm nguội sản
phẩm một cách nhanh chóng.

 

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-04

thiet-ke-khuon-ep-nhua1-05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *