You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_34: Tháo Ren trong và Ren ngoài (hoặc undercut trong dạng tròn xoay) trên khuôn nhựa

Thiết kế khuôn nhựa Bài_34: Tháo Ren trong và Ren ngoài (hoặc undercut trong dạng tròn xoay) trên khuôn nhựa

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-04

1/Ren trong (hoặc undercut trong dạng tròn xoay)

a) Dùng lõi gập:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-94

Hoạt động:

– Giai đoạn 1: khi khuôn mở, lõi gập chưa hoạt động. Sản phẩm
vẫn dính trên lõi.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-95

– Giai đoạn 2: Tấm đẩy hoạt động, lõi gập co lại do hệ thống đẩy
tiến về phía trước. Sản phẩm được nới lỏng.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-96

– Giai đoạn 3: Tấm tháo hoạt động, tiến về phía trước. Sản phẩm
rơi ra ngoài.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-97

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-98

b) Dùng thiết bị tháo ren:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-99

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-00

2/Ren ngoài (hoặc undercut ngoài dạng tròn xoay):

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-01

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-02

Hoạt động:
– Giai đoạn 1: khuôn ở trạng thái đóng. Sản phẩm nằm trong khuôn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-03

– Giai đoạn 2: khi khuôn mở, ống bung sẽ bung ra. Sản phẩm được
nới lỏng.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-04

– Giai đoạn 3: hệ thống đẩy hoạt động, ống đẩy tiến về phía trước.
Sản phẩm được đẩy rơi ra ngoài.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-05

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.