You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_60:Giới thiệu phần mềm Creo Parametric trong thiết kế chế tạo khuôn

Thiết kế khuôn nhựa Bài_60:Giới thiệu phần mềm Creo Parametric trong thiết kế chế tạo khuôn

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-89

Ứng dụng phần mềm Creo Parametric thiết kế chế tạo khuôn;

a) Giới thiệu tổng quan:

Creo Parametric là một trong những phần mềm CAD/CAM nổi
tiếng của công ty Parametric Technology Corporation (PTC). Đây là
phần mềm chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế và gia công khuôn mẫu.

Creo Parametric là phần mềm quản lý dữ liệu dưới dạng tham số, nhờ
đó có thể thay đổi kích thước hình dáng sản phẩm thiết kế nhanh chóng.

Creo Parametric có thể giao tiếp với các phần mềm khác như:
AutoCAD, Mechanical Desktop, Moldflow, Visi, ….

Creo Parametric là một phần mềm hoàn toàn được tích hợp. Các
chương trình tích hợp lập bản vẽ theo thông số, chẳng hạn như Creo
Parametric, chia sẻ dữ liệu với các Module khác. Creo Parametric là một
phần mềm ứng dụng cơ bản trong một thanh công cụ mạnh mẽ có thể
làm việc trong một số môi trường tích hợp và đồng bộ. Các đối tượng
được tạo trong Creo Parametric có thể được chia sẻ trong các trình ứng
dụng khác.

Do tính tương quan về tham số của một thành phần nên các thay
đổi được thực hiện đối với một đối tượng trong chế độ này sẽ được phản
ánh trong các chế độ khác. Ví dụ, một thành phần có thể tạo mô hình
trong chế độ PART. Tiếp theo tiến trình tạo mô hình đó, một bản vẽ theo
phép chiếu vuông góc có thể được tạo theo chế độ DRAWING, thành
phần đó có thể lắp ghép với các thành phần khác trong chế độ
ASSEMBLY, khi trong môi trường PART, DRAWING hay
ASSEMBLY người dùng có thể thực hiện một thay đổi với một tham số
của thành phần đó.

Ưu điểm của phần mềm Creo Parametric:

– Creo Parametric dễ dàng thao tác sử dụng với một giao diện đẹp
mắt, mang tính khoa học, hợp lý và thân thiện.

– Creo Parametric có khả năng thiết kế các sản phẩm từ đơn giản
cho đến phức tạp.

– Các chi tiết được thiết kế bởi Creo Parametric đều tồn tại dưới
dạng các tham số. Vì vậy, dễ dàng thay đổi, chỉnh sửa được, tất cả được
liệt kê trong Model Tree hiển thị cùng với màn hình thiết kế chi tiết.

– Creo Parametric hỗ trợ phần Intert Manager giúp lên kích thước
tự động, một tính năng rất thông minh không phải phần mềm nào cũng
có, đã làm tăng năng xuất thiết kế rất nhiều.

– Phần mềm Creo Parametric có khả năng hiển thị chi tiết ở nhiều
dạng như dạng khung dây, khối rắn, cho phép tắt mở các nét khuất để dễ
dàng quan sát và xử lý chúng.

– Người sử dụng phần mềm Creo Parametric có thể thiết kế chi tiết
phức tạp dưới dạng các bề mặt bao quanh chi tiết rồi sau đó có thể tạo
phần vật thể khối một cách dễ dàng.

– Đặc biệt, Creo Parametric có thêm các công cụ biến dạng bề mặt
chi tiết, có thể thiết kế các chi tiết có hình dạng phức tạp với những thao
tác rất đơn giản.

– Phần mềm Creo Parametric có khả năng phân tích, tính toán các
yếu tố kỹ thuật của chi tiết và hiển thị rõ ràng cho người sử dụng dễ quan
sát theo dõi.

– Phần mềm Creo Parametric có khả năng mô phỏng quá trình gia
công chi tiết trên máy CNC giúp người làm công nghệ có thể quan sát và
phòng ngừa trước những sự cố có thể xảy ra khi gia công.

– Phần mềm Creo Parametric có khả năng tạo ra dữ liệu điều khiển
quá trình gia công để giao tiếp với máy gia công điều khiển chương trình
(CNC) hoặc tạo ra dữ liệu theo định dạng kiểu STL (Stereo Litho
Graphy) giao tiếp với các loại máy tạo mẫu nhanh cho ra hình dạng hoặc
mô hình thật của sản phẩm.

– Phần mềm Creo Parametric có khả năng tăng tốc độ thiết kế bằng
cách cho phép người sử dụng tự tạo cho mình các phím tắt để dễ dàng
gọi các lệnh trong quá trình thiết kế.

– Theo không gian 2D và 3D. Ví dụ sau đây là các sản phẩm được
thiết kế bởi phần mềm CAD/CAM Creo Parametric.

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-90

b) Nội dung và khả năng của phần mềm Creo Parametric:

Giới thiệu nội dung các Module: Bao gồm năm Module

* Modeling – Xây dựng mô hình trong không gian ba chiều

* Drawing – Tạo bản vẽ từ không gian ba chiều, lên kích thước,
yêu cầu kỹ thuật

* Assembly – Lắp ráp các chi tiết để tạo ra một model hoàn chỉnh

* Moldesign – Thiết kế khuôn để tạo ra sản phẩm đã được vẽ trong
model.

*Manufacturing – Thiết kế qui trình gia công các chi tiết.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *