You are here: Home » Công Nghệ » Đầu phun dẫn nhiệt

Đầu phun dẫn nhiệt

Trong thiết kế đầu phun loại này nhiệt lượng được dẫn từ bộ chia nhựa qua thân đầu phun dẫn nhiệt hay các thanh dẫn nhiệt đến miệng phun. Do đó, các đầu phun này không có bộ điều khiển nhiệt độ.

Các đầu phun dẫn nhiệt này thường làm bằng vật liệu dẫn nhiệt cao như Cu-Be. Để kiểm soát nhiệt độ của các đầu phun độc lập với nhau, các đoạn kênh dẫn tương ứng của bộ chia nhựa cần được gia nhiệt riêng biệt, điều này có thể thực hiện bởi các cặp ống đốt nóng đặt dọc kênh dẫn.

Việc gia nhiệt gián tiếp cho các đầu phun có nhược điểm là để thay đổi nhiệt độ nhỏ ở vùng miệng phun thì cần thay đổi nhiệt độ nhiều ở vùng bộ chia nhựa vì do tổn hao khi truyền nhiệt. Điều này dẫn đến các biến đổi nhiệt lớn trong bộ chia nhựa làm ảnh hưởng đến lượng giãn nở nhiệt độ của bộ chia nhựa và đặc biệt có thể làm tăng nhiệt độ kênh dẫn lên quá mức cho phép gây biến tính nhựa.

Ưu điểm :

  • Chi phí thấp.
  • Không phải xử lý kiểm soát nhiệt độ hay bộ gia nhiệt.

Nhược điểm :

  • Chiều dài đầu phun bị giới hạn vì chúng dẫn nhiệt từ bộ chia nhựa.
  • Không có kiểm soát nhiệt độ cho đầu phun.
  • Kiểm soát nhiệt đều giữa các đầu phun phụ thuộc vào sự phân bố nhiệt đều của bộ chia nhựa.

Chính vì những nhược điểm trên nên các loại đầu phun dẫn nhiệt hầu như hiện nay không được sử dụng nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *